Co dělá člověka skvělým leadrem? 16 tipů pro vás!

Dobrý leader

18. Březen 2014

Dobrý leader dokáže dostát svého předsevzetí, ať už se pohybuje v jakékoli sféře, ať už má své cíle jakékoli. A každý má jiné. A je jedno jaké má zdroje, zda neomezené nebo jen malé, zda je to byznysmen, rodič, politik, duchovní, učitel nebo vedoucí oddělení, kouč fotbalového týmu nebo šéf nemocnice, atd.

Vyzkoušejte leady

Leader má jednoduše v sobě vlastnosti a kvality, které v nás ostatních probouzejí to, že ho sledujeme a následujeme bez toho, aby byl sám o sobě přítomný a bez toho, aby nás do něčeho tlačil.

1) Leadři říkají pravdu

Leadeři říkají pravdu. Pravda má obrovskou sílu a i přesto se mezi lidmi vyskytuje tak zřídka. Protože pravda bortí hranice a vnikne do vás tak hluboko, že vás otřese až v kořenech, pravda má sílu. Musí to být vyřčená pravda, ne pravda, která zraňuje, ubližuje, ne pravda, která je pouze vyřčena s tím, že chci něco od druhého získat. Taková pravda, která v sobě má záměr sloužit druhým.

2) Leadři slouží druhým

Leadři slouží druhým, neslouží sami sobě. Jsou hnáni silou ze sebe vydávat, ne pouze něco dělat a „procesovat“. Rozumí procesu, ale nikdy ho neberou jako výsledek a cíl svého konání.

Businessman celebrating success with arms up

3) Leader vyzařuje jistotu

Z jednání leadrů vyzařuje jistota. Jednají sami jako by jednali jako druzí. Lidé jsou přitahováni jistotou v konání a postoji. Lidé se dožadují jistoty, lidé jistotu vyhledávají. Leader takovýto postoj naopak vyzařuje a dle toho i jedná. Všimněte si, že lidé se sami obracejí na ty, ze kterých vyzařuje jistota a jasný postoj – politici, duchovní vůdci, top byznysmeni.

4) Probouzejí v druhých tužby a potřeby

Praví leadeři nacházejí způsoby jak probouzet v druhých hluboké tužby a hluboké potřeby, ne jen jejich přání. Potřeby růst, potřeby podílet se skrze potřebu poslání a nalezení vlastního smyslu cesty – to je cesta leadra. Potřeby ne jen pracovat, ale zachraňovat životy. Leader toto vidí v každém člověku, v každé profesi. Je to proto, že upřímně vnímá hloubku poslání druhých a tudíž i svou – probouzet tuto důležitost v druhých.

5) Skvělí leadří naslouchají

Svkělí leadři vnímají zkušenosti druhých živě s prožitkem okamžiku – čerstvě. Dokáží naslouchat druhým, vnímají jakým způsobem a v jakém kontextu to druzí říkají. Leadři naslouchají druhým se záměrem dozvědět se o druhých něco a porozumět druhým a ne vnímat kontext komunikace jen ve svůj prospěch. Leadři jdou hlouběji než ostatní.

6) Vidí více než ostatní

Vnímají nejen své vlastní okolí. Při pozorování se soustředí na víc. Dokáží se zaměřit na detail i na celek. Vidí detail a zároveň se dokáží na něj zaměřit a porozumět mu v souvislosti s okolím. Induktivně i deduktivně.

Stále dokáží vidět a monitorovat to, co se děje i za hranicemi jich samotných. Dokáží vystoupit ze své pozice a spatřit to silné, slabé (detail a kontext) a přizpůsobit se dané situaci. To jim dává sílu být silnějšími a stát se úspěšnými, tak, aby mohli vést ostatní efektivněji.

7) Skvělí leadři jsou žáci

Studují, zkoumají, jdou do hloubky. Vedou, protože jsou připraveni, vedou, protože udělali své domácí úkoly. Jdou do hloubky, nezůstávají jen povrchní.

8) Skvělí lídři vedou se záměrem sloužit

Vedou ostatní se záměrem sloužit, ne se záměrem něco získat či dostat, ať už se jedná o peníze nebo o pozornost. To získávají jako druhořadý benefit. Jejich poslání je sloužit než cokoli jiného v životě.

9) Jsou s lidmi, které vedou

Jsou jednoduše s lidmi, které sami vedou, nejsou někde jinde. Jsou s nimi na 110%. Když tráví čas se svými lidmi, neplánují ve své hlavě něco jiného.

10) Velcí leadři žijí, co učí

Nikdo není dokonalý. I leadři dělají chyby. Nicméně o čem mluví, vychází z jejich podstaty, z jejich jádra, z jejich zkušeností. Proto mají odvahu a sílu vést s tak silným přesvědčením a postojem.

11) Skvělí leadři jsou ochotni selhat.

To že selžou, neuspějí, není selháním samo o sobě, sami se z toho ponaučí. Nebojí se udělat ten krok rozhodnutí k akci. Dobrý leader ví, že pokud nic neudělá, nikam se ani neposune on sám, natož jeho tým. Nezdar je jen možnost a příležitost, jak uspět. Arnold Schwarzenegger říká: „No pain, no gain.“ (Bez bolesti nelze nic očekávat) Leadři mají odvahu bojovat a nevzdávat se po prvním nezdaru.

12) Leadrem se musíte stát, nenarodíte se tak

Leadership, není něco, s čím se narodíte, je to něco, v co věříte, co vám dává sílu, čemu chcete sloužit a dávat více než sami sobě. Toto je ten bod v člověku, ze kterého se pravý leader vyvíjí.

13) Leadership se dá naučit

Existují základní leadership dovednosti, ano. Charakter leadra nikoli, ten se může pouze žít. Leadři si zaslouží jednoduše vést, protože ten, kdo je do pozice leadra pouze jmenován nebo povýšen, není skutečným leadrem. Takový leadership nevydrží nikdy dlouho.

14) Velcí leadři inspirují

Leadři nejsou manažery, což je častý omyl. Leader je člověk, který pouze lidi neúkoluje, naopak je leadrem proto, že dokáže inspirovat lidi zevnitř. Pokud zde nebude, budou fungovat i bez něj. Leadership nevychází ze strachu ani ze slabosti. Lidé mají energii, která vychází z toho, za čím si sami stojí a kterou v nich probudil a živí právě jejich leader.

15) Skvělí leadři přitahují

Velcí leadři netlačí, táhnou. Vytvářejí a tvoří tím, že věci a úkoly udělají první. Jsou leadry z toho důvodu závazku, ať už musí dělat věci příjemné, nebo i nepříjemné. Zároveň ale i věci správné. Oni vědí, že to musí být udělané. Proto máme v dnešní společnosti takové vakuum v oblastni leadershipu, ať už se jedná o jakoukoli sféru, ne jen byznys nebo politiku. Lidé se bojí zodpovědnosti.

16) Leader v sebe věří ještě před tím, než se jím stane

Na čem ale skutečně záleží je to, zda věříte v to, že už leadrem jste. Někteří si stále myslí, že leader je manažer a také se pouze manažerem nakonec i stávají. Leader je jednoduše někdo, kdo dává a drží věci a lidi pohromadě. Nejlepším tréninkem, jak se stát leadrem není si přečíst knihu o leadershipu, zúčastnit se kurzu “ Jak se stát leadrem“, ale začít konat jako leader, nepřetržitě dělat věci jako leader, obzvláště v těch těžkých dobách. Takto se o leadershipu a procesu jak se stát leadrem naučíte daleko víc, než jen z knih , MP3 a seminářů.

Tři způsoby jak získat leadership

Z toho předešlého, co jsem zde napsal, vyplývají tři možnosti, jak se stát velkým leadrem:

1) strachem

 2) odchod a následné povýšení

3) boj za lepší prosazení větších potřeb než vlastních

Tip: Vaše zaměstnance nezajímá pouze jak dopadne výpočet čisté mzdy. Chtějí pracovat v příjemném kolektivu a posouvat svou kariéru. To vše by jim měl dobrý lídr umožnit.

 

Autor: Jaromír Průša

Nacestekoucem.cz

© 2024 imper.cz