Buddhismus: Může vám pomoci k dosažení lepších obchodních výsledků?

14. Květen 2021

Čtete si nadpis tohoto článku a ptáte se sami sebe, jak vám prastaré učení buddhismu pomůže k lepším obchodům? Věděl to třeba i Steve Jobs. Stát pevně nohama na zemi, být soustředěný, snaživý. Nemusíte být nutně věřící, aby vám základy buddhismu pomohli v obchodě i osobním životě. Co je to v první řadě buddhistické učení a kdo byl Siddhártha Gautama?

Buddha – probuzený, osvícený

V první řadě bychom si měli ve zkratce představit zakladatele buddhismu. Slyšeli jste někdy jméno Siddhártha Gautama (v jazyce středověké Indie páli Siddhattha Gótama)? Že ne? O Buddhovi už ale něco zaslechl nejspíše každý. Právě on je zakladatelem buddhismu. Jméno Buddha znamená v překladu probuzený, osvícený.

Tradice totiž praví, že byl synem krále nebo vlivného oligarchy. Dle legend žil relativně normální život až do věku 29 let, kdy se rozhodl opustit zdi království. Doposud žil v blahobytu, přepychu, rozkoši a nezažil strasti běžného lidu. Velmi ho ovlivnila čtyři setkání. Potkal kromě jiného velmi starého člověka, nemocného muže, viděl mrtvolu a světce, který žil minimalisticky, přesto radostně smířený se světem. Nezbývalo, než opustit manželku a dosud nenarozeného syna a vydat se na cestu za hledáním pravdy.

Zlatá střední cesta

Když opouštěl svůj domov, cílem bylo dosáhnout osvobození z utrpení odstraněním touhy po pomíjivých věcech a své neznalosti. Našel tzv. zlatou střední cestu, která se vyznačovala nikoliv přílišným odříkáním, ale ani nezřízenou nestřídmostí. Okusil oba extrémy a ani askeze nedovedla odstranit utrpení a nevedla k uspokojení.

O šest let později, ve 35 letech, meditací dosáhl probuzení a osvobození z utrpení pod posvátným stromem bodhi. A právě proto je nazýván probuzeným (Buddhou). Následujících téměř 5 dekád předával své učení všem, mnichům i neškoleným, a to až do svého úmrtí, ke kterému došlo ve věku 80-i let.

Buddhovo učení a 4 pravdy

Buddhovo učení znají jeho stoupenci jako dharmu. Základem buddhistické víry jsou tzv. čtyři ušlechtilé pravdy:

 • Pravda o utrpení – potvrzuje, že život je plný utrpení.
 • Pravda o původu utrpení – označuje žádostivost a neznalost jako příčiny utrpení.
 • Pravda o ukončení utrpení – ukončit utrpení lze odstraněním jejich původců, především žádostivosti.
 • Pravda o cestě vedoucí k odstranění utrpení – návod (cesta) k odstranění utrpení.

Cesta vedoucí k odstranění utrpení je označována také jako ušlechtilá osmidílná stezka a označuje osm pravidel způsobu života: správné chápání, správné záměry, správné mluvení, správné jednání, správné živobytí, správné snažení, správné uvědomění a správné soustředění.

buddhismus a obchod

Vyzkoušejte leady

Množství filozofických směrů

Buddhismus pochází z indického subkontinentu a základ jeho učení položil právě výše zmiňovaný Siddhártha Gautama. Dodnes je buddhismus nejrozšířenější především v Asii. V dnešní době rozhodně nenajdete jednu definici, jeden filozofický směr či pouze jednu náboženskou školu buddhismu.

Proč buddhismus vlastně označuje tak širokou rodinu filozofických směrů a náboženských škol? Jedním z důvodů je několik asijských prvenství. Asie je bezpochyby největším (44 603 853 km², tedy více než 4x větší než evropský světadíl), nejlidnatějším (4 miliardy obyvatel, tedy 6x více než evropský světadíl) a od přelomu tisíciletí i nejhustěji osídleným světadílem. Není divu, že si mohou různí lidé vykládat učení Buddhy odlišně, co myslíte?

Zen-buddhismus

Lišily se od sebe samotné tzv. tradiční školy, ale vznikaly také různé odnože. Jednou z nich byl zen-buddhismus, jehož učení se liší například v jiném chápání významu textů a formální učenosti, ale rozdíly lze najít také v odlišnosti při přijímání konvenční morálky a jiné meditační praxi. Výraz „zen“ označuje v japonštině bezpředmětnou meditaci, které lze dosáhnout pouze opakováním a praktickým cvičením. Zen také označuje cestu, tedy zen-buddhismus je cestou k porozumění podstaty člověka. Pro zen-buddhismus je velmi důležité vnímání přítomnosti, tedy tady a teď.

Rozšíření buddhismu

Ve 12. století se odehrál vpád muslimů do Indie, ztratilo se velké množství buddhistických textů a z Indie se do okolních zemí rozšířil buddhismus. Buddhistické učení je dnes tak důležité nejen pro Asii. Prvním, kdo se snažil sjednotit buddhistické učení, byl plukovník Henry Steel Olcott. Stal se tak prvním významným představitelem zvyšujícího se zájmu o buddhismus na západě. Jeho snaha o sjednocení byla důležitá především kvůli útokům jiných náboženství.

V celém světě dnes můžete najít přívržence buddhismu (a to včetně slavných osobností jako Leonardo di Caprio, Richard Gere, Tina Turner či Steve Jobs) a Česká republika není výjimkou. V tuzemsku je známá náboženská společnost Buddhismus Diamantové cesty linie Karma Kagjü. Ta pořádá přednášky, věnuje se buddhistickým meditacím, vydává ale i knihy a časopisy, vystavuje umění a pořádá festivaly buddhistických filmů.

Dodržování morálních zásad

Základů buddhistické víry je několik a někteří mohou namítnout, že jim značně připomínají jiná náboženství. Jakto? Buddhisté by měli projevit oddanost klenotům (v tomto případě jsou jimi buddha, buddhistické učení dharma a buddhistická komunita sanghaú), typické je přinášení obětí (například květin či kadidla), zpěv chorálů a odříkávání mantry. Existují poutní místa a náboženské svátky, významná je ale také meditace a dodržování morálních zásad v běžném životě. Čím se ale liší buddhismus od jiných náboženství jako je islám, judaismus nebo křesťanství? Dle buddhismu neexistuje žádný Bůh, základem jsou výše zmíněné klenoty, ve kterých lze najít útočiště.

Zajímavostí je, že i přesto, že je buddhistická víra a učení staré tisíce let, buddhismus je relativně nový pojem. Poprvé se objevilo slovo “Boudhism” teprve před 200 lety (1801), když bylo použito v Oxfordském slovníku angličtiny a o dalších patnáct let později se změnilo na “Buddhism” v článku z časopisu Asiatic Journal.

Osm šťastných symbolů

V domácnostech věřících, na obrazech, špercích či mincích, můžete vidět například pro buddhismus typické kolo dharmy, lotosový květ, nekonečný uzel, prapor vítězství, dvě zlaté rybky, slunečník, vázu s pokladem nebo bílou pravotočivou ulitu.

Nejstaršími symboly jsou první dva zmíněné. Kolo dharmy (dharmačakra) označuje nekonečný koloběh zrození a úmrtí a je symbolem osmidílné ušlechtilé stezky vedoucí k nirváně. Lotosový květ zobrazuje čistotu těla i mysli, schovává se za ním ale mnohem hlubší myšlenka. Lotosový květ vyrůstá z bahna a přesto je jeho květ nádherný. I přesto, že člověk vyrůstá v utrpení a vidí kolem sebe pouze žádostivost (bahno), může mít stále čistou mysl a dosáhnout osvícení (nirvány).

Spojitost s obchodem

Dočetli jste až sem a stále nechápete, jakou má buddhismus spojitost s obchodem a vysokým výkonem na pracovišti? Vraťme se ještě jednou k ušlechtilé osmidílné stezce, která nabádá ke správnému způsobu života a dokonce vede k osvícení (nirváně), a jejím osmi jednoduchým pravidlům a převeďme si je do obchodní řeči. I přesto, že neaspirujete k dosažení nirvány, inspirujte se jednotlivými pravidly, které lze zařadit jistě mezi kladné lidské vlastnosti:

 • Správné chápání je v obchodě velmi důležité. Pochopit realitu takovou, jaká je, vám může dopomoci k lepším výsledkům. Stát pevně nohama na zemi se v některých situacích hodí.
 • Správné záměry jsou důležité pro navázání dobrých vztahů. Nenávistí a krutostí v pracovním kolektivu ničeho nedocílíte, bez ohledu na typ pozice. A nebudeme si nic nalhávat, dobré kontakty už zajistily obchodu mnohé úspěchy.
 • Správné mluvení a mluvení pravdy vás možná nedostane na některá místa tak rychle, jak byste si přáli, ale v dlouhém období se vyplatí. Vyhněte se mluvení naprázdno, to ocení především ti, kteří mají díky kariérním úspěchům omezený čas na jednání. Pokud nemluvíte pravdu, tak vaše záměry prozradí stejně přirozená řeč těla.
 • Správné jednání je snad samozřejmostí.
 • Stejně jako správné živobytí, které spočívá i v tom, přiznat si porážku. Když někdo získal důležitou obchodní zakázku, rozhodně ho nepomlouvejte. Naopak si z této zkušenosti zkuste vzít co nejvíce a poučte se.  
 • Správné snažení vám dokáže zlepšit sama sebe, vaše pracovní výsledky a rozdíl pocítíte i v osobním životě. Pracujte na sebemotivaci a překvapí vás, kdy začnete sklízet první ovoce vaší snahy.
 • Správné uvědomění a mentální aktivita vám dopomohou k mnohým úspěchům.
 • Správné soustředění je důležité v jakékoliv situaci. Chcete, aby bylo vidět, že vaše práce je kvalitní? Že jste se jí věnovali jako nikdo jiný? Nutné je plné soustředění na každý úkol. Správného soustředění lze dosáhnout uměním meditace.

obchod a buddhismus

Motivace k lepším pracovním výkonům

Na závěr bychom se s vámi rádi podělili o některé citáty, které pronesl Siddhártha Gautama v průběhu svého života. Jestliže se nad nimi na chvilku zastavíte a zamyslíte, věříme, že vás některé z nich dokáží motivovat a pomohou vám dosáhnout lepších výsledků v osobním životě a větší produktivity v pracovním životě. Motivace vstát a pracovat v trochu spirituálnějším hávu:

Zejména při poradách, zasedáních, ale třeba i pohovorech a schůzkách si vzpomeňte na tyto citáty:

„Tři věci dlouho neutajíš: slunce, měsíc a pravdu.“

Nemluv, pokud tvá slova nejsou lepší než ticho.“

Pokud hledáte smysluplnost vaší práce, učení buddhy vám může pomoci. Následující citáty o životě mají hlubokou pravdu:

„Jediné, o co by měl inteligentní člověk v tomto světě usilovat, je poznat to, co nemůže zničit ani smrt.“

„Jsme to, co si myslíme. Vše z toho, co jsme, vzniká s našimi myšlenkami. Myšlenkami tvoříme svět.“

V osobním i pracovním životě začněte nejdříve u sebe, mnohé bude snadnější:

„Budete-li se snažit porozumět celému vesmíru, nepochopíte vůbec nic. Jestliže se pokusíte porozumět sobě, pochopíte celý vesmír.“

Pokud se vám nepovedlo získat zakázku, nevyvedla se důležitá schůzka, či jste při své práci udělali chybu, zopakujte si toto:

„Znič strach a obavy, ničeho se neboj a otevři nové možnosti, jen tak budeš moci vidět jasně, co je před tebou. Seber si z minulosti to nejlepší a potom ji nech navždy rozplynout v mysli. Je to jako zavřít dveře a otevřít okno. Dýchej volně celým tělem, ať máš mysl klidnou, prázdnou, čistou jako zimní vzduch. (Volně podle Buddhy; Kateřina Tomanová: Jahody pro Popelku)

© 2024 imper.cz