11 méně známých citátů Tomáše Bati z období jeho mladých let

08. Září 2015

Čím si k úspěchu pomohl mladý Tomáš Baťa? Jak vnímal svou tehdejší situaci v mládí, co mu předal otec, jak zvládal úspěchy a pády, jak se naučil obchodovat? Jeho citáty z pozdějších let zná každý, nás ale zaujalo 11 střípků z knihy Úvahy a projevy, které ukazují, jaký byl Baťa jako kluk, teenager a jak to měl nastavené v hlavě během prvních let podnikání.

 

bata

hledáme obchodníka

1. „První moje umění, na které se pamatuji, byla modlitba. Má zbožná matka mě naučila velmi záhy otčenáš, zdrávas i věřím v Boha. Musil jsem předváděti své umění návštěvám a málokdy se stalo, abych nebyl utržil za to krejcar.“

2. „Můj otec byl rozený podnikatel. Lákalo ho všechno, co vyžadovalo odvahy, ale scházela mu trpělivost. První překážka, na kterou narazil, vzala mu chuť k starému a dala naději na nějaký nový podnik.“

3. „Věda, že slova jsou tuze slabá na to, aby udržela žádostivost lidskou na uzdě, řídil otec výchovu mě a mého bratra velmi důmyslně činy. Nejdříve nám dal příležitost nebo ukázal, jak peníze vydělati, a pak nám vydělané peníze ponechal ve vlastnictví. Tím v nás potlačoval sílu své vlastní žádostivosti a učil udržovat kapitál.“

4. „Měl jsem knihy rád, leč nejlepší školou života bylo moje zaměstnání.“

5.Mladí lidé 18–20letí nepotřebují mnoho peněz, aby se cítili bohatí, a my jsme si užívali svého bohatství v plné míře.“

Vyzkoušejte leady

6. „Naše jednoroční samostatnost skončila ztrátou celého vloženého kapitálu 800 zlatých a mimo to prohospodařili jsme ještě 8000 zlatých našich věřitelů. Zdálo se nám to nemožným, ale byla to pravda.“

7. „Na vánoční svátky bylo potřeba více peněz pro dělníky. Sjezdil jsem celé tehdejší Rakousko, abych vybral peníze za dodané zboží od drobných odběratelů. Bylo mokro a já byl téměř bos. Nespal jsem celý týden, leda někde na lavici III. třídy ve vlaku. Psal jsem sestře, aby mi nechala na svátky udělat kožené boty. Když jsem přicházel zpátky ke Zlínu, vlastně jsem už běžel.“

8.Nedůvěřoval jsem svým vědomostem, získaným prací a cestováním v evropských zemích, abych se mohl pustiti do tolika nových věcí. Odjel jsem téhož roku ještě se třemi svými mladými dělníky do Ameriky. Tam nalezl jsem mnoho krásného a nejlépe se mi líbil tamější člověk. Ten si nelámal hlavu předsudky o čestnosti nebo nečestnosti práce. Za něho rozřešil tyto otázky už dávno jeho praděd.“

9. „Já obchodník – ty obchodník. A naše šikovnost se rozezná podle toho, kdo více vyděláme.

10.V boji o dnešek zapomíná se však snadno v boje o zítřek. I válka bude jednou skončena. Jistě každý na tento okamžik toužebně čeká, ale málokdo si uvědomuje, že nastalým mírem neskončí naše starosti rázem.“

11. „Svojí prací jsem překonal bankrot a zaplatil plně svým věřitelům. Takto jsem přišel k přesvědčení, že bankrot je otázkou mravního názoru.“

Který citát od Bati máte nejraději a který z jeho názorů s vámi rezonuje? Přežil by batismus i v dnešním světě? Nebo je to naopak to, co nám chybí? Co říkáte?

© 2024 imper.cz