Assessment centrum: 7 otázek, odpovědí a příkladů, které vás na něj připraví

30. Červenec 2015

Zná je každý, kdo pracuje, pracoval či chce pracovat ve větší společnosti. Assessment centrum (v češtině posudková centra) je řešením hlavně pro velké nadnárodní firmy, které chtějí chování budoucího zaměstnance vidět v praxi. Jak se na takovou situaci prakticky připravit a co očekávat? Na 7 nejpálivějších otázek jsme se zeptali odborníka na sebeprezentaci, vzdělávání zaměstnanců a se zkušenostmi z Assessment center, Jiřího Svobody.

Assessment centrum - posuzování chování zaměstnance

1. Co je vlastně assessment centrum a s čím počítat, když do něčeho takového obchodník jde?

Assessment centrum je oblíbená forma výběru nového kolegy do týmu. Většinou je poskládáno jako mozaika z několika úkolů a situací, z nichž všechny do sebe zapadají a dávají smysl. „Jedná se o půldenní nebo celodenní akci, které se účastní 5 až 10 uchazečů o práci. V rámci dne účastníci podstupují různé úkoly, připravené situace a dostávají také spoustu otázek. Reakce, chování, odpovědi a způsob řešení navozených situací sledují personalisté a zástupci firmy (často to jsou manažeři týmů nebo přímí nadřízení), kteří si pečlivě zapisují poznámky a vždy mezi jednotlivými situacemi provádí průběžné hodnocení. Během dne postupně vylučují nevhodné kandidáty,“ odpovídá Jiří Svoboda.

2. Jde o dobrou formu výběru zaměstnance a má být assessment centrum rozhodujícím faktorem pro přijetí?

Oproti klasickým pohovorům je zde mnohem více prostoru pro poznání nového kolegy. Často jsou AC velmi náročná, a tak je zde i vidět, jak člověk zvládá stres. Přesto je třeba brát tuto formu pohovoru s nadhledem a zbytečně se nestresovat, poněvadž assessment centrum nelze vyhrát. Princip tkví v tom, zda odpovídáte představám zaměstnavatele. Někdo hledá týmové hráče, jiný specialistu na komunikaci, další dravého obchodníka. Proto není účelem v AC splnit veškeré úkoly na 100 %, ale splnit je tak, jak byste to udělali v běžném životě.

hledáme obchodníka

„Určitě bych doporučil na vybrané pozice pořádat AC. Považuji je za dobrý způsob výběru zaměstnance, protože s ním osobně projdete nejdůležitější situace, které nastávají v práci. Vidíte, jestli si můžete sednout i po osobnostní stránce. Assessment centrum může být rozhodujícím faktorem. Protože se jedná o celkem náročnou aktivitu a kandidáti jsou podrobeni různým zkouškám, personalista dokáže na základě získaných informací na konci dne říci, jestli se uchazeč hodí do jejich týmu nebo ne,“ sděluje Svoboda.

3. Můžeme se na AC prakticky připravit? Pokud ano, jak?

Na AC se dá do jisté míry připravit například absolvováním kvalitních školení prodejních schopností či jiných dovedností, ovšem každé AC je individuální. „S počtem absolvovaných AC v určitém oboru získáte více sebevědomí a už budete vědět, jak probíhá a s čím případně počítat. Poprvé je to vždy nejtěžší,“ upřesňuje Svoboda.

4. S jakými úkoly se člověk na assessment centrum setká? 

Na AC vás mohou čekat například tyto úkoly: simulace porady, vymýšlení konceptu nebo nějaké obchodní/marketingové strategie, ústní prezentace, delegace úkolů, tel. hovor, simulační hra a další. Úkoly na AC mohou personalistovi ukázat, jak umíte vést tým, jak reagujete v kolektivu, jak jste průbojný, s jakými nápady přijdete ve vzniklé situaci, jakou máte přirozenou autoritu a další. Je potřeba se ukázat v dobrém světle a přitom zůstat sám sebou. Buď se jim zalíbíte, nebo ne.

„Nemá smysl se rvát za každou cenu, protože tam budou i ostatní. Ti se také budou chtít předvést. Musíte přijít s něčím navíc – spojit chytrost s bystrostí (musíte vnímat i ostatní, neboť to nebude celé jen o vás a vašem výsledku, ale mnohdy to může být o výsledku týmu). Do poslední chvíle budete muset prokazovat, že umíte spolupracovat,“ doporučuje Svoboda.

5. Jaká specifika mají AC pro nábor na obchodní pozici?

Pro dobrého obchodníka je assessment centrum místem, kde může předvést své schopnosti a zkušenosti v praxi, vžít se do obchodní situace. Je celkem běžné, že tým lidí, který se účastní AC na obchodní pozici, dostane za úkol vyřešit či naplánovat určitou obchodní strategii. Individuálně se zúčastní přímého prodeje a snaží se argumenty přesvědčit fiktivního klienta o své nabídce. Pro obchodníka je to hra, při které musí dávat pozor, jaké verbální a neverbální signály k němu klient vysílá, a podle toho reagovat.

Pro zaměstnavatele je výhodné použít AC pro obchodní pozici, poněvadž rychle zjistí, jak dobrý obchodník je, jaký má talent, a pozná jeho styl. Vybere si obchodníka, který mu sedne a odpovídá firemní kultuře, to je v konečném výsledku plus i pro uchazeče.

6. Kdy se AC raději neúčastnit?

Příklad ne zcela výjimečné situace: „Stalo se nám, že jsme na AC potkali člověka, který se hlásil na obchodní pozici, ale jeho charakter a vědomosti byly spíše analytické, takže se na volnou pozici vůbec nehodil. Uchazeči jsme doporučili, aby hledal jiný druh práce. Nejde paušálně říci, kdo by měl a kdo neměl chodit na assessment centrum, vždy záleží na typu a důležitosti pracovní pozice. Assessment centrum je hodně o sebevědomí, dovednostech, komunikaci a průbojnosti. S počtem absolvovaných assessment center se zvyšuje pravděpodobnost úspěchu. Všem tedy doporučuji AC se zúčastnit,“ nabádá Svoboda.

7. Lze získat z AC zpětnou vazbu a tím se zlepšit pro případ, že se ho někdy znovu zúčastním?

„Čím více zažijete, tím více získáte podnětů na zlepšení. Určitě se nebojte požádat personalisty o zpětnou vazbu, nemají důvod vám ji nedat,“ ujišťuje Svoboda. Vše je o vašem přístupu a naučených zvyklostech, proto doporučujeme si nějaká AC vyzkoušet, než absolvujete to na svou vysněnou pozici. Pro zlepšení je třeba pracovat zejména na své osobě, svých přesvědčovacích schopnostech, vzdělávat se, růst a mít motivaci. V případě, že jste dočetli až sem, tak mezi takové osoby zcela jistě patříte.

Assessment pochází z anglického „to assess“ tedy měřit a přesně to bude chtít zaměstnavatel udělat. Změřit si vás s ostatními uchazeči o tuto pracovní pozici. Assessment centra trvají většinou minimálně půl dne a mají vás co nejkomplexněji prověřit. V současnosti je velice ceněný time managmant a to téměř na jakékoliv pozici. Nezapomeňte, že úkoly mají přiblížit reálné úkoly na pracovní pozici. Velice důležitá je skupinová diskuze, vedení porady, komunikační schopnosti ve vztahu k partnerům a zaměstnancům.

Assessment centra by měla odhalit workoholika a rozpoznat ho od flákače. Nad rámec tohoto by měla poznat workoholika efektivního od „pomateného dříče“.

Foto: yeah-but.co.uk

© 2024 imper.cz