ANKETA: Jaké aktivity se firmám osvědčily při stmelování a motivování obchodního týmu?

22. Březen 2016

Na jedné straně bývá obchodní tým tvořen nejrůznějšími typy individualit, na straně druhé však i obchodníci musí táhnout za jeden provaz. Jaké způsoby využívají firmy k tomu, aby svoje obchodní týmy dostatečně stmelily a zároveň je motivovaly k výsledkům, které od nich požadují? Doba, kdy stačil jeden teambuilding za rok, je patrně pryč. Podle odpovědí našich respondentů je zřejmé, že na vyladění týmového ducha, třeba i okořeněného špetkou konkurenční atmosféry, se v současné době pracuje kontinuálně a nejrůznějšími metodami. Posuďte sami…

anketa_obrazek

Domluvte si konzultaci

Jitka Kenclová, Country HR Leader, Dell

Jitka Kenclová

Asi největší úspěch mají neformální společenská setkání: večeře, výlety v rámci jednotlivých týmů, oslavy narozenin a podobně. Celofiremní soutěžní teambuildingové akce (ideálně mimo Prahu a s možností přespání 🙂 ) jsou skvělé pro zapojení všech oddělení. Dobrá spolupráce a otevřená komunikace mezi jednotlivými týmy jsou zásadní jak pro obchodní týmy, tak i pro celkové výsledky společnosti. Další oblíbenou aktivitou jsou různé sportovní akce (hokejový turnaj s dětmi z dětských domovů, mezifiremní fotbalový a volejbalový turnaj apod.). A v neposlední řadě stolní fotbálek, který máme přímo v kanceláři.

Ondřej Slabý, personální ředitel ČR/SR, Coca-Cola

Ondřej Slabý

Už tradiční a velmi osvědčenou motivační akcí je pravidelná lednová obchodní konference. Tam se snažíme velmi poutavou „sexy“ formou představovat všechny novinky, které nás v následujícím roce čekají. „Vyprodaný“ sál s celým obchodním týmem (600 lidí) netrpělivě čeká na výkony prezentujících z řad managementu obchodního týmu. Velmi dobře se osvědčily i iniciativy, které probíhají přímo v pracovním prostředí a kterých se může zúčastnit naprosto každý. Fungují ty, které nikoho nelimitují (na základě fyzické zdatnosti či speciální dovednosti), nezaberou mnoho času a navíc se u nich pobavíte. Mohu jmenovat třeba společné grilování, kdy jednou v roce prostě zavřeme firemní kantýnu a obědváme společně venku. Velmi dobře hodnocenou aktivitou byl také „běh“ v prostorách našeho výrobního závodu. Během dopoledne mohl každý zaměstnanec absolvovat 350metrový okruh (sám či se svými kolegy) a tím přispět na zlepšení pracovního prostředí. V cíli všechny čekalo zdravé občerstvení a otázky, kde by zaměstnanci investici do pracovního prostředí ocenili.

Hana Stalmachová, ředitelka rozvoje lidských zdrojů, T-Mobile

Hana Stalmachová

Domluvte si konzultaci

V rámci společnosti T-Mobile máme dobré zkušenosti se dvěma rozvojovými nástroji, které dokážou pomoct s nastavením funkčních vztahů a komunikací v rámci týmu. Jedná se o sociomapování a týmový koučink. Osvědčily se nám už v průběhu integrací, kterými naše společnost procházela v minulých letech. Metoda sociomapování dokáže jednoduše zachytit a srozumitelně zobrazit vztahy v týmu, a proto ji i zaměstnanci dokážou rychle pochopit. Díky tomu může manažer společně s týmem (a s podporou interního facilitátora) přemýšlet nad tím, jak se posouvat k optimálnímu fungování týmu – z pohledu vztahů, komunikace, dosažení výsledků apod. Vše pak překlopí do konkrétních akčních kroků, které jim pomůžou dosáhnout cílový stav. Sociomapování v poslední době velmi často kombinujeme s týmovým koučinkem. Pomáhá rychleji upřesnit cíle i nastavit spolupráci v týmu.

Monika Krkošková, HR manažerka, AV MEDIA

Monika Krkošková

Náš obchodní tým je standardně plný individualit, které z podstaty věci potřebují zdravě konkurenční prostředí – porovnávají své výsledky, své projekty, své eventy, své akce s ostatními a jsou rádi chváleni. A my jejich práci jako obchodní firma potřebujeme, takže chválíme. Stmelování takového týmu je ale obtížné, tím více v konkurenčně-dravém prostředí naší společnosti. Jednou z příležitostí je každoroční Zaměstnanecká konference, kde se celá firma sejde a prochází společně výsledky, projekty, na kterých jsme pracovali a které jsme vybrali jako nejpovedenější a nejhezčí. Afterparty je pak krásnou příležitostí, jak navzájem strávit volný čas a na chvíli vystoupit z pracovních rolí. Zároveň se snažíme propojovat jejich práci s realizačními týmy – v rámci neformálních setkávání se vztahy navozují nejlépe a lidé pak pracují s jasným vědomím, koho jejich práce ovlivňuje a proč je důležité mít tento vztah korektní, nejlépe i přátelský.

Lenka Benetková, obchodní ředitelka divize Časopisy a Euro E15, Vydavatelství Mladá fronta

Lenka Benetkova

Teambuilding je pro budování našich obchodních týmů účinnou metodou jak vzdělávací, tak rozvojovou. Jak jinak programově rozvíjet „měkké“ dovednosti (soft skills), jako je efektivní komunikace, řešení problému nebo rozdělení týmových rolí? Zaměřujeme se pak především na osobností rozvoj a snažíme se ke každému přistupovat jako k individualitě s vlastním stylem. U obchodníků je totiž schopnost účinné komunikace s klientem zcela nepostradatelná. Speciálně pak Outdoor Training, který připravujeme pro čtyři specifické skupiny obchodníků podle typů médií, testuje nejen nově nabyté zkušenosti, ale často i pobaví. Tato investice se nám následně vrací.

© 2024 imper.cz