6 věcí, které úspěšní lidé NEDĚLAJÍ

09. Září 2014

Pro mnohé je úspěch něčím, kvůli čemu jsou ochotni obětovat rodinu, mezilidské vztahy, své koníčky a ke konci i vlastní zdraví. Opravdu úspěšným se však člověk stává teprve tehdy, když – vedle práce na sobě samotném – nalezne také rovnováhu mezi naplňující kariérou a uspokojivými mezilidskými vztahy. Jak úspěšní lidé dosahují svých výsledků?

success

Domluvte si konzultaci

1. Nevyhýbají se neúspěchu

  • „Úspěch je z 99 procent postaven na selhání“ – Soichiro Honda, zakladatel společnosti Honda Motor Co Ltd.

Úspěšní lidé napříč širokým spektrem oborů sdílejí jednu vlasnost – jsou ochotni selhat. V jejich očích nemá neúspěch punc prohry, selhání je pro ně podnětem pro přehodnocení činů, pro poučení se. Podobá se to hře na hudební nástroje. Melodie, kterou je zpočátku nemožné zahrát, se postupem času přetaví v jednoduchou vyhrávku. Pro úspěšně zvládnutí takřka čehokoliv jsou potřebné zkušenosti – a základem zkušeností jsou i četná selhání…

 

2. Nevzdávají se a tvrdě pracují

  • „Padni sedmkrát, vstaň poosmé“  japonské přísloví

Malcolm Gladwell, autor bestselleru Outliers: The Story of Success, tvrdí, že k dosažení mistrovství ve zvoleném oboru je nutno absolvovat 10 000 hodin tréninku a zdokonalování se v dané činnosti. Tuto tezi podporují i četné sociologické a psychologické výzkumy, potvrzující, že talent pro určitou oblast činností je, spíše než prostředkem pro změnu, katalyzátorem, který je schopen změnu a rozvoj urychlit. Základem úspěchu je vytrvalost, ochota pokračovat v práci i navzdory četným nezdarům. Pracujete na dosažení svých cílů s dostatečnou razancí a efektivitou?

 

3. Plánují s rozvahou

  • „Zásadní otázkou není „jak moc jsi zaměstnaný,“ ale „čím jsi zaměstnaný?“ – Oprah Winfrey, TV moderátorka a podnikatelka

Mnoho obchodních záměrů ztroskotá na neschopnosti uváženého plánování. Honit se za svou vizí jako jediným cílem je jako stíhat svůj vlastní stín. Mezi vámi a vaším obchodním záměrem leží mnoho kroků, mezistupňů, které je třeba zdolávat s rozmyslem. Schopnost stanovit si smysluplné cíle ve střednědobém časovém horizontu může být pro vaše obchodní záměry právě tak rozhodující, jako tvrdá práce, kterou do zaměstnání vkládáte.

hledáme obchodníka

 

4. Pohybují se kupředu

  • „Nezáleží na tom, jak pomalu jdete, důležité je nezastavit se“ – Konfucius, starověký čínský filozof

Mohutný rozvoj univezit třetího věku je důsledkem známé pravdy, že člověk se nikdy nepřestává učit. Vývvoj naší civilizace nabírá na obrátkách a jde strmě kupředu. Ještě půl století nazpět si absolvent technických oborů mohl se získanými znalostmi, snadno vystačit po celou svou kariéru – dnes nemyslitelná věc.

Strmý rozmach znalostí a konceptů nutí dnes takřka každého v určité míře k dalšímu dílčímu vzdělávání. Je-li vaší obchodní komoditou specifická oblast trhu, jistě sledujete trendy a technické novinky. Co ale rozvoj dalších dovedností a schopností? Legislativa, umění prezentace? Koneckonců, ani samotný pohyb kupředu nemusí být myšlen jen v metaforické rovině – nedávná studie Thomase Corleyho mj. odhalila, že úspěšní lidé se ve zvýšené míře pravidelně věnují aerobní sportovní aktivitě.

 

5. Myslí jinak. Nestereotypně

  • „Kreativita je jen propojováním známých věcí odlišným způsobem“ – Steve Jobs

Vzdělání a přehled v mnoha oblastech zvyšují šance, že právě vy podchytíte zavedený produkt a přeměníte ho v úspěšný prodejní artikl tak, jako nikdo před vámi. Přesto. Začátek sériové výroby nábytku lze dohledat až k počátkům průmyslové revoluce, avšak s nápadem, jak učinit tuto komoditu dostupnější širokým masám, uspěla až firma IKEA. Pod vedením svého zakladatele Ingvara Kamprada zavedla švédská společnost na trh svou strategii „dovez a slož“, umožňující snížení nákladů na výrobu a přepravu produktů k zákazníkovi. Úspěšné osobnosti se snaží najít skulinku na trhu a zaplnit ji; přijít s inovacemi známého.

 

6. Nesnaží se dosáhnout vrcholu za každou cenu

Doby tvrdých byznysmenů, kteří ve své práci viděli celý smysl svého bytí, se zdají být – alespoň zčásti – pryč. Přehnané pracovní nasazení, po staletí integrovaná součást japonské kultury, vede k této zemi mj. k nebývale vysoké míře sebevražd.

Syndrom vyhoření, závažné psychické onemocnění, je stále velikou částí veřejnosti zveličováno; přesto bývají důsledky chronického přepracování poměrně vážné, obchodní sektor patří navíc ze své povahy v tomto směru k rizikové sféře. Úspěšní lidé dokáží skloubit své pracovní nasazení s odpočinkem; věnují se rodině, koníčkům. Úspěch stojí čím dál víc také na umění správně relaxovat.

 

Text: Tomáš Soukup

Zdroj fotografie: fulfillinghappiness.com

© 2023 imper.cz