3 tipy pro efektivní leadership!

23. Duben 2014

Nezáleží na tom, jestli máte na starost chod celé firmy, nebo jen malého úseku či pár lidí. Chcete-li být správným leader, musí na Vás být spolehnutí, musíte jít příkladem, pomáhat ostatním a ukazovat jim cestu. Být tím, koho budou chtít lidé následovat. Dobrým leaderem může být každý, stačí jen dělat věci správně a dodržovat určitá pravidla. Leaderem se nenarodíte, musíte se jím stát během Vašeho vývoje.

hledáme obchodníka

1301014184_3786e4d2b8_z

Za leadera mluví činy

Můžete se považovat za leadera, můžete za něj být označováni, to ale ještě neznamená, že leaderem opravdu jste. Za leadera totiž mluví jeho činy. Leader má před sebou pevně stanovené cíle a jde si za nimi, následován lidmi, kteří mu věří. Pravý leader dělá to, co říká a mluví o tom, co dělá. Musí být vnitřně celistvý a to, jak přemýšlí, se musí odrážet v jeho postojích a činech. Leaderem je člověk, na kterého se dá za každé situace spolehnout.

Loajalita, píle, vytrvalost

Tyto tři vlastnosti jsou důležitým krokem k tomu, aby se z Vás stal dobrý leader. Loajalita se váže především k vlastnímu týmu, díky ní získáte důvěru a podporu. Zároveň ale musíte být

hledáme obchodníka

loajální k celé společnosti a k Vaší práci. Musíte skloubit myšlenky s tím, co děláte. Nemůžete si něco myslet a něco jiného dělat. Vše, co děláte, pak musíte dělat s pílí a vytrvalostí. Tím inspirujete i ostatní k maximálnímu a efektivnímu výkonu.

Mějte týmového ducha

Správný leader musí umět dobře koučovat svůj tým a disponovat týmovým duchem. Díky němu dokáže vést lidi ve svém týmu a inspirovat je k výkonům. Musíte mít dokonalý přehled o Vašem týmu, umět správně úkolovat a delegovat dílčí úkoly na Vaše spolupracovníky. Poznejte silné i slabé stránky jednotlivců Vašeho týmu a efektivně těchto znalostí využívejte ve prospěch celého týmu. Informujte vždy Váš tým, kam směřujete, jaké jsou cíle a vize. Určete strategii a nadchněte Váš tým pro výkon. Buďte pozitivní a pozitivně motivujte celý Váš tým.

Rada na závěr

Pokud chcete být opravdu úspěšným leaderem, který dosahuje úspěchů, pak se neustále zdokonalujte. Můžete absolvovat buď různé kurzy zaměřené na leadership, nebo se pustit do čtení knih. Vyzkoušet můžete třeba knížku J. C. Maxwella „Rozvíjejte své vůdčí schopnosti“, nebo celou řadu dalších, které se na vedení lidí zaměřují.

© 2024 imper.cz