3 DŮVODY PROČ SI ZALOŽIT NOVÉ S.R.O.

16. Září 2019

Podnikatelé, kteří se rozhodnou podnikat prostřednictvím společnosti s ručením omezeným, mohou společnost založit sami anebo prostřednictvím některé ze společností, které se na to specializují a které zajistí celý proces založení společnosti s ručením omezeným, její zápis do obchodního rejstříku a registraci na jednotlivých úřadech. Další variantou je koupení tzv. ready-made společnosti, tedy existující společnosti zapsané v obchodních rejstříku, která má plně splacený základní kapitál, ale nikdy nevyvíjela žádnou činnost a je připravena k okamžitému prodeji zájemci o okamžité podnikání.

3 důvody proč založit sro

hledáme obchodníka

Každá z výše uvedených variant může vyhovovat specifickým potřebám každého podnikatele. My se v tomto článku podíváme na některé výhody založení nové společnosti oproti odkupu společnosti již existující.

Historie

V databázi obchodního rejstříku na internetu si můžete vedle aktuálního výpisu společnosti zobrazit i tzv. úplný výpis, v němž naleznete kompletní historii každé společnosti, ať už její původní názvy, sídla, jednatele nebo společníky. Každý si tak může prolustrovat, komu společnost v minulosti patřila, v jakém oboru podnikala nebo jaké osoby se angažovaly na jejím chodu. Stejně tak si ve sbírce listin může projít starší účetní závěrky společnosti a další dokumenty. Pokud však chcete začít s čistým listem a nemuset se minulostí společnosti zaobírat, nejlepším řešením bude založit si společnost úplně novou. 

Jistota

Jedině v případě založení nové společnosti máte jistotu, že společnost je tzv. čistá a že během svého podnikání nenarazíte na nějakého kostlivce ve skříni v podobě nesplaceného dluhu. Budete vědět o všem, co se kdy dané společnosti týkalo, protože vše, co společnost tvoří, vybudujete vy sami. 

Základní kapitál dle vašich možností

Při zakládání s.r.o. si můžete zvolit základní kapitál podle svých možností a potřeb tak, aby nebyl problém jej splatit, zatímco u již existující společnosti byste museli projít složitým procesem zvyšování nebo snižování základního kapitálu. A u nesplaceného kapitálu zase hrozí riziko ručení.

© 2024 imper.cz