3 důvody, proč nepodcenit důležitost řízení procesů ve vaší agentuře

3 důvody, proč je pro vaši agenturu řízení procesů klíčové

19. Říjen 2022

Agentura. Její největší síla spočívá v tom, že dokáže sdružit spoustu odborníků z různých oborů pod jednou střechou. Ať už fyzickou, nebo jen virtuální. Velká část lidí totiž dnes pro agentury pracuje externě. Jak to ale udělat, aby levá ruka vždy věděla, co dělá pravá? Klíčem k tomu, aby celý tým šlapal jako na drátkách a vzájemná spolupráce přinášela ty nejlepší výsledky, je efektivní řízení procesů. Prozradíme vám 3 největší výhody, které vám správně nastavené procesní řízení přinese.

Co je to vlastně řízení podnikových procesů

Činnosti všech členů agentury na sebe navzájem navazují a řetězí se do takzvaných procesů, na jejichž konci vzniká požadovaný výsledek. Aby mezi jednotlivými činnostmi nevládl chaos, je třeba všechny tyto procesy efektivně řídit. Je tedy nutné, aby se všichni společně dohodli na konkrétních pravidlech a postupech, které je třeba v tomto koloběhu dodržovat. 

Odměnou za správně nastavené procesní řízení vám budou následující 3 výhody, které vaše agentura získá: 

Vyzkoušejte leady

1) Dokážete snadno identifikovat i sdílet svoje know-how

Existuje know-how vaší agentury jenom v hlavách zaměstnanců? Velká chyba. Tam se totiž tohle nejcennější jmění vaší společnosti může postupně začít ztrácet nebo lehce měnit. Procesní řízení vám umožní uložit si klíčové know-how společnosti mnohem lépe. A to v podobě podrobně popsaných procesů, které mohou všichni členové týmu jednoduše sdílet mezi sebou a nakládat s nimi podle aktuálních potřeb.

A když to hlavní know-how vaší společnosti ještě neznáte, můžete ho právě díky řízení procesů jednoduše identifikovat. Stačí si udělat jednoduchou analýzu a snadno zjistíte, které z procesů jsou těmi klíčovými. 

3 důvody, proč je pro vaši agenturu řízení procesů klíčové

2) Zjistíte, co je skutečně důležité

Stejně jako vám řízení procesů umožní vytipovat si klíčové procesy spojené s největším růstem vaší agentury, pomůže vám i naopak. Snadno najdete i procesy, jejichž výstupy jsou téměř zbytečné. Nepotřebné činnosti pak můžete postupně zkusit eliminovat. Nic se nestalo? Výborně. Členům týmu zbyde víc času na důležitější a smysluplnější práci. 

3) Všichni členové týmu pochopí důležitost spolupráce

Nastavené procesy jasně definují aktivity, které musí každý ze zaměstnanců vykonat. Jen tak mohou úspěšně pokračovat ve své práci i jeho kolegové. Procesní řízení tak naučí každého z členů týmu převzít plnou zodpovědnost za to, že svou práci vykoná včas a efektivně, protože právě na ní závisí práce dalších. K dosažení cíle je zkrátka důležité, aby všichni cestou táhli za jeden provaz.

Jak si řízení procesů usnadnit

Klíčem k úspěšnému řízení procesů je komunikace mezi jednotlivými členy týmu. Nemusíte však kvůli zadání každého dílčího úkolu pro aktuální projekt shánět dohromady všechny zaměstnance. Usnadněte si práci a přizvěte si pomocníka, který vám s řízením procesů pomůže.Vyberte si vhodný chytrý nástroj pro koordinaci aktivit ve vaší agentuře. Ten vám pomůže nejen s podrobným plánováním a dodržováním všech pracovních procesů a rozdělováním práce mezi jednotlivé členy týmu, ale také vám ušetří spoustu času. Už se nikdy nestane, že by někdo na nějaký úkol zapomněl.

Vyzkoušejte leady

© 2024 imper.cz