7 kroků, jak se vypořádat s negativními emocemi!

23. Květen 2014

Vyzkoušejte leady

Stává se Vám, že Vás někdo rozčiluje, že pociťujete vztek, smutek, vnitřní bolest, úzkost, pocit viny? Bolestivé, negativní emoce dokážou pořádně zatočit i s Vaším zdravím. Mohou se projevit nespavostí, vyčerpaností, pocity strachu a úzkosti, bolestmi hlavy nebo třeba depresemi. Negativní emoce nám způsobují, ať už si to uvědomujeme či nikoliv, bolest. Nenaučíte-li se vyrovnat s bolestí, budete trpět. Americko-indický lékař a spisovatel Deepak Chopra sestavil postup obsahující sedm kroků, který vám pomůže vyrovnat se s negativními emocemi.

pocity

1) Identifikujte emoce

Pohodlně se posaďte na místo, kde nebudete ničím rušeni, zavřete oči a soustřeďte se na Váš dech. Po chvíli, stále se zavřenýma očima, si připomeňte zneklidňující události z poslední doby. Vzpomeňte si na všechny případy, kdy s Vámi emoce pořádně zacvičily. Představte si danou situaci v co nejreálnějším ztvárnění a buďte divákem, který tuto situaci nezúčastněně pozoruje. Zapřemýšlejte nad tím, co přesně pociťujete. Pojmenujte to, co cítíte. Jste nedocenění? Naštvaní? Zhrzení? Uražení? Dejte Vašemu pocitu jméno. A následně na toto slovo zaměřte Vaši pozornost.

2) Najděte emoce

Postupně se snažte o to, aby se Vaše pozornost vzdalovala od tohoto slova. Nechte Vaši pozornost putovat do Vašeho těla. Uvědomte si fyzické pocity, které souvisejí s emocí, jež jste si identifikovali. Může to být tlak na hrudi, pocit svírání ve střevech, nebo třeba stažení hrdla.

3) Vyjádřete emoce

Položte si ruku na tu část těla, kde cítíte emoce. Jsou-li na více místech, postupně na ně ruku přesouvejte. Uvědomte si na každém místě Vaši bolest, zastavte se na ní a proneste: „Tady cítím bolest.“ Fyzické projevení emocí značí, že jste vnitřně nevyrovnaní. Spřátelte se s Vašimi pocity a jejich moudrostí, protože právě bolest Vás vede k celistvosti. Vaše pocity si také můžete napsat na papír, je to skvělý způsob, jak vyjádřit emoce. Zkuste si je prvně napsat v první osobě (já), potom to samé ve druhé osobě (ty) a nakonec ve třetí osobě (on/ona).

4) Převezměte odpovědnost

Uvědomte si všechny Vaše bolestivé pocity a emoce. Zvolte si sami cestu, jak budete reagovat na Vaše emocionální turbulence. Chcete-li se jich zbavit, převezměte za ně odpovědnost. Uznejte Vaši schopnost reagovat na bolestivé situace novým a kreativním způsobem. Tím, že převezmete odpovědnost za Vaše pocity, získáte sílu, která pomůže k tomu, aby se rozplynula Vaše bolest. Neobviňujte nikoho jiného za Vaše pocity. Pochopte Vaše emoce.

5) Uvolněte emoce

Směřujte Vaši pozornost na místo ve Vašem těle, kde cítíte usazenou emoci. Dýchejte hluboce a s každým výdechem pociťujte, jak se emoce uvolňuje. Vydržte na každém místě prodýchávat alespoň půl minuty. Pokud jste si navíc napsali Vaše emoce na papír, můžete pak papír rituálně spálit.

6) Užívejte si výsledek

Mějte na paměti, že ten, kdo Vám způsobil negativní emoce a pocity, není skutečnou příčinou Vaší bolesti. Tou byla Vaše reakce. Nyní jste se této bolesti zbavili, nemusíte tedy nikoho vinit, manipulovat s ním nebo ho žádat o omluvu.

7) Oslavte úspěch

Odměňte se za to, že jste se dokázali zbavit Vaší bolesti. Tu berte jako bolestnou zkušenost, která se odehrála proto, aby Vás posunula na vyšší úroveň vědomí.

Toto cvičení by Vám mělo pomoci pokaždé, když pocítíte rozrušení nebo vztek. Díky němu se osvobodíte od emocionální turbulence a fyzické bolesti. Hodně štěstí!

© 2024 imper.cz