Primetime for Big Data – Centrální mozek firmy

23. 11. 2023

08:00 - 18:00

Národní technická knihovna, Technická 6 / 2710 Praha 6 – Dejvice

Konference pro všechny, kteří se zajímají o využití AI při práci s daty.

O čem to v roce 2023 bude?

Letošní ročník se zaměří na to, jak pomocí AI data třídit, zpracovávat a „vyrábět“ z nich strategické informace.  Zaměříme se na to, jak využívat funkce umělé inteligence k rychlému a efektivnímu obohacení dat a získání lepšího přehledu o tom, co v nich lze nalézt. Jak soustředit veškeré datové zdroje a vytvořit jednotný analytický a reportovací nástroj pro řízení a optimalizaci klíčových procesů společnosti. Jak vytvořit funkční „centrální mozek firmy“, který by každému oddělení zprostředkoval pokročilé datové analýzy a umožnil využít získané informace pro svoji práci rychleji a přehledněji než doposud.

© 2024 imper.cz