5 znaků dobrého lídra podle knižního bestselleru

14. Prosinec 2015

Mnoho obchodníků se časem dopracují na pozice vedoucích obchodních týmů či celých oddělení, často mají o skutečném vedení lidí jen kusé informace. Jak říká Simon Sinek, spousta knih o managementu učí správné „řízení“, většina firem však byla z krizí úspěšně „vyvedena“, ne „vyřízena.“ Jak tedy vést? Jak být lídrem? Ve svém bestselleru podle The New York Times s názvem Lídři jedí poslední se zabývá znaky, které by měl dobrý lídr mít, aby byli zaměstnanci spokojeni a zároveň aby společnost dosahovala skvělých výsledků. Které to jsou?

managerup

1. Pěstujte silnou firemní kulturu

Je důležité, aby se zaměstnanci sžili s firemní kulturou a jejími principy. „Ve slabé kultuře se točíme zády k dělání ‚správné věci‘ ve prospěch dělání ‚věci, která je dobrá pro mě‘,“ uvádí Simon Sinek, který v současné době přednáší a školí mimo jiné pro Microsoft, AOL či SAP. Pokud mají zaměstnanci pocit bezpečí a sounáležitosti, pěstují svůj smysl pro historii firmy a upřednostňují zájem firmy před tím vlastním.

hledáme obchodníka

2. Nikdy neobsáhnete vědomosti všech. Delegujte práci

Nemůžete si v rukou držet veškerou autoritu a rozhodovací pravomoci, jelikož nikdy neobsáhnete vědomosti všech lidí ve firmě. Navíc každý člověk je expertem ve svém oboru, o kterém vy nemusíte vědět vůbec nic. Simon Sinek na příkladě kapitána Marqueta, který se dostane k vedení lodi, kterou ovšem vůbec nezná a neví, jak funguje, uvádí: „Ti nahoře mají veškerou autoritu a žádné informace. Ti dole mají všechny informace a žádnou autoritu. Teprve když se ti bez informací vzdají kontroly, může organizace lépe, plynuleji a rychleji fungovat, až dosáhne maximálního využití svého potenciálu.“ Zbavte se nutnosti věci kontrolovat a vám i firmě bude lépe.

3. Buďte upřímní. Budování firmy nevyžaduje nic víc než pravdu

I lídr může udělat chybu. Důležité je, jak se k tomu postaví – přizná se k ní, nebo se ji bude snažit zamaskovat a schovat? Jelikož je firma zrcadlem lídra, jak by se chovali zaměstnanci, kdyby jejich lídr lhal? „Budování důvěry nevyžaduje nic víc než pravdu,“ píše Simon Sinek. Měli byste jít příkladem nejen co se týče pravdomluvnosti, ale i výsledků: „Je dobré jít ve výsledcích příkladem, aby i ostatní věděli, že jich lze dosáhnout,“ potvrzuje Aleš Myšička z Holmes Place.

4. Budujte přátelství

Nepřátelé jsou konkurenty a pracují podle sebe. Přátelé spolupracují: „Spolupráce neznamená souhlas, ale společnou práci pro větší dobro, abychom sloužili těm, kteří spoléhají na naši ochranu,“ píše Simon Sinek. Michal Hrubý z double[age]ncy tvrdí: „Síla týmu totiž není ve vzájemném soutěžení a poměřování, nýbrž ve spolupráci, pomoci a podpoře.“ S tím souhlasí i Petr Binar z Kooperativy: „Dobrého manažera dělá to, že to tví lidé v konečném důsledku dělají pro tebe.“

5. Dívejte se na lidi jako na lidi

„Cílem každého podnikání je zisk; ale tvrdit, že se jedná o primární odpovědnost firmy, je zavádějící. Jen firmy, jejichž vůdci vidí zisk jako palivo své kultury, přežijí konkurenty závislé na dopaminu,“ uvádí Simon Sinek v knize. Nedívejte se tedy na své podřízené jako na čísla, jak se zvyšuje obrat a příjmy vaší firmy a jak roste její hodnota pro akcionáře. Jsou to lidé, kteří vyznávají vaši firemní kulturu, ztotožňují se s ní a milují ji – a to klienti vždy poznají. „Zákazníci nebudou nikdy milovat společnost, pokud ji nemilují nejdříve její zaměstnanci.“ I Petr Binar z Kooperativy si zakládá na osobním přístupu ke svému týmu: „Autoritu si nezajistíš autoritativním přístupem, ale tím, že poznáš osobní kontext každého člena týmu.“

Foto: cnn.com

Vyzkoušejte leady

© 2024 imper.cz