Pohotové ZVLÁDÁNÍ KONFLIKTNÍCH SITUACÍ v obchodním jednání

30. 05. 2024

09:00 - 16:00

CzechTrade, Štepánská 567/15, 12000 Praha 2, Česká republika

Jak zvládat nátlakové a manipulativní taktiky business partnera?
Jak efektivně dosáhnout vytyčeného cíle v obchodním jednání?
Jak zvýšit pohotovost svých reakcí v konfliktních situacích?

Nechte se inspirovat tímto praktickým seminářem.

ANOTACE:

 • Problémy a konflikty v jednání
 • Zdroje konfliktů
 • Prevence a řešení konfliktů
 • Konfrontace versus kooperace, jak eliminovat konfliktnost jednání a dosáhnout dohody
 • Zvládání vlastních emocí (sebeovládání) a emocí komunikačního partnera
 • Použití asertivního jednání v obchodní komunikaci
 • Efektivní vyjednávání
 • Nátlakové a manipulativní taktiky
 • Obrana proti manipulaci
 • Řešení příkladů z praxe
 • Diskuze námětů a doporučení

CENA: 2 178 Kč (vč. DPH)

© 2024 imper.cz