Co si pro sales odnášíme z evropského souboje řečníků? „Nemůžete ovlivnit osobu, se kterou nemáte vztah“

29. Listopad 2015

Ve dnech 20.-21. listopadu 2015 proběhla v pražském Hotelu Duo konference Toastmasters District 95 s poetickým názvem Once upon a Prague. Úvodní slovo této konference měl mezinárodní prezident Toastmasters Jim Kokocki, který mluvil o celé organizaci, její hierarchii a o důležitosti celé organizace pro růst a vývoj jejích členů. My jsme se konference zúčastnili v pátek, co si z ní odnášíme?

toastmastersupp

„Když si něco přejete, přejte si něco pro druhé“

Konference byla brána především jako evropský souboj řečníků, v pátek se tedy konala semifinální kola a v sobotu pak finální. Po úvodním slově Jima Kokockiho byla soutěž „Table topics“ v angličtině, která byla rozdělena na dvě části, z nichž se každá konala v jiné místnosti a zúčastnilo se jí šest semifinalistů, z nichž byli do finále vybráni 3 lidi. Řečníci byli omezeni časem, během kterého měli zodpovědět otázku: „Džin v láhvi vám nabídl splnit 3 přání, která by to byla?“

Vyzkoušejte leady

Jeden ze semifinalistů, Trevor Lischka, přesvědčivým hlasem prohlásil, že by si přál, aby nikdy nebyl požádán, aby měl tři přání, jelikož: „Říká se: Pozor na to, co si přeješ, můžeš toho litovat, platí se za to velká cena.“

Stephen Mizarry si přál, aby se naučil milovat sám sebe, neboť „když nebudu milovat sám sebe, nemůžu konat dobro pro druhé.“ Ve stejném duchu se nesla odpověď i Ivo Kirstena: „Zapomeňte na sobecká přání, myslete jeden na druhého. Vždy, když si něco přejete, chtějte něco pro druhé.“

„Nemůžete ovlivnit osobu, se kterou nemáte vztah“

Po soutěžním kole následovaly užitečné workshopy pro všechny řečníky: Peter Henrich, ředitel malé IT firmy, v níž vede 20 techniků, vedl workshop Jak používat mikrofon, který byl užitečný pro všechny řečníky, kteří veřejně vystupují nebo budou vystupovat.

Další workshop, který nás oslovil, vedl Andrei Popescu, který 10 let působil jako Dale Carnegie Master Trainer a procestoval jako trenér skoro celý svět. Ve své přednášce Ovlivňování versus manipulování se zaměřil na zlatá Carnegieho pravidla o budování vztahu s klientem. Workshop měl i praktické části ve skupinkách a ve dvojičkách, aby si účastníci pravidla lépe vštípili.

„If you want space, join NASA!“

Po workshopech následovalo další soutěžní kolo, tentokrát v „Humorous Speech“, kterého se účastnil za Českou republiku i Jaroslav Kováč, který publikum seznámil s konspirační teorií ohledně vybírání lidí do vedoucích pozic Toastmasters – písmena z jejich jmen vždy tvoří slovo „Toastmasters“.

Katarina Stelmachova mluvila o trablích v manželství a hledání rad na Googlu, který by vám měl zachránit manželství. Svůj proslov ukončila slovy: „If you want space, join NASA!“, čímž rázně vyjádřila svůj nesouhlas s „googlovským“ pravidlem o tom, že by se partnerovi měl dávat prostor.

Renko Powells publikum pobavil svým příběhem o nákupu bot, které se staly symbolem překročení vlastních limitů, jelikož aby získal slevu na jeho vysněné „ponny shoes“, musel na nich projít celý obchod dokola.

Všichni řečníci byli velkou inspirací pro to, jak nakládat s hlasem a gesty, workshopy nás zase obohatily v jiném směru. A co vy, chodíte se inspirovat na konference?

Foto: Florin Tăbîrcă

© 2024 imper.cz