Přinášíme 16 sales predikcí pro rok 2016

11. Leden 2016

Už víme, jak se budou vyvíjet jednotlivá obchodní oddělení v následujím roce, ale jak se budou vyvíjet jednotlivé segmenty? Jakým směrem se budou ubírat, kde je díra na trhu, jak to bude vypadat s pozicí obchodníka? Zvědavost nám nedala a zjišťovali jsme, kam se bude ubírat obchod v roce 2016.

predikceup

1. Gamifikace obchodu

Vedoucí obchodních týmů zjišťují, že tradiční motivace v podobě různě vysokých finančních bonusů již není dostačující a je potřeba vymyslet různé hravé formy motivace, které „nakopnou“ k vyšší výkonnosti i ty nejslabší články týmu. Vzhledem k rychlé potřebě firem prosadit se na trhu, bude gamifikace hrát stále větší roli. To potvrzuje i Radim Krejčí z Roklen Fin: „Porostou mzdy kvalitních a výkonných zaměstnanců, pravděpodobně se bude zlepšovat i nemzdová část odměňování.“

Vyzkoušejte leady

2. Obchodování na sociálních sítích

Facebook, Twitter a LinkedIn se stanou nepostradatelným prostředím pro obchod. Čím dál více se stávají prostředkem k udržování kontaktů se zákazníky, zjišťování jejich potřeb a spokojenosti či posílání nabídek a prospektů. Zatímco v roce 2015 obliba sociálních sítí rostla především mezi jednotlivými obchodníky, v roce 2016 je využijí celé organizace.

3. Digitalizace služeb (nejen) v pojišťovnách

Stále více se pojišťovny budou snažit o to, aby jejich služby byly dostupné online a co nejrychleji. „Pojišťovna dnes musí být schopna nabídnout online ty produkty a služby, které jsou k tomu vhodné,“ říká Marek Vích z Kooperativy.

Přečtěte si také: Známe trendy, které chystají obchodní oddělení v roce 2016!

4. Změny v oblibě životního pojištění

„Předpokládáme pokračování letošních trendů, kdy je trh tažen neživotním pojištěním. Daří se zejména pojištění podnikatelů, o které je díky růstu české ekonomiky zvýšený zájem. V poslední době vidíme také částečný pokles jednorázového životního pojištění a stagnaci běžně placeného životního pojištění. Dříve nebo později se určitě ale dočkáme toho, že smlouvy životního pojištění budou lidé uzavírat na celý život a na pokrytí všech významných rizik v jeho průběhu,“ tvrdí Marek Vích z Kooperativy.

5. Zavedení nových zákonů do pojišťovnictví

„Významným tématem roku 2016 bude určitě implementace nového zákona o spotřebitelském úvěru, který zahrnuje i novou regulaci hypoték a který bude mít dopad na vztahy s klienty, distributory i vnitřní procesy včetně IT řešení. V oblasti platebního styku budou pokračovat práce související s transpozicí směrnice o porovnatelnosti poplatků či směrnice o platebních službách. V činnosti banky se určitě odrazí nová regulace veřejných zakázek a s tím spojený nový zákon o registrech smluv. Banka bude také muset odpovídajícím způsobem reagovat na zákon o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu včetně odvádění prostředků do tzv. rezolučního fondu,“ říká Martina Slavíková z ČSOB.

hledáme obchodníka

6. Otazník nad cestovním pojištěním

„Za PVZP počítáme s velkým nárůstem v pojištění podnikatelských rizik či pojištění pro případ rakoviny Fénix. Otazník visí vzhledem k současné situaci ve světě nad cestovním pojištěním, které ale zase má rezervy v domácím cestovním ruchu. A pochopitelně stále velký rozvoj nás čeká v online byznysu,“ říká Halina Trsková z PVZP.

Přečtěte si také: Jan Stávek: „Hledám člověka, který je připravený chopit se své životní šance“

7. Budoucnost v rukou appek

„Pro rok 2016 očekáváme ještě dynamičtější růst trhu m-commerce než v tomto roce, věříme, že aplikace budou hrát prim v běžném nakupování. Nahoru půjde určitě nakupování přes mobil, méně poroste nakupování přes tablety,“ říká Václav Kos z noIT.

8. Využití Instagram Ads v marketingu

„Instagram Ads budou ještě velké téma, především v roce 2016. Účty na Instagramu budou propojené s těmi na Facebooku, je tak úplně stejné i cílení. Budeme tedy schopni zacílit přímo na uživatele Instagramu kombinací cílení, které už nyní umožňuje Facebook. Reálně bude možné v České republice zatím zacílit cca půl milionu uživatelů z celkové 800tisícové audience. Nákup prostoru na Instagram Ads bude fungovat na principu aukce, stejně jako Facebook,“ říká Petr Vejrážka z H1.cz.

9. Skutečné porozumění klientovým potřebám

„Zákazníci si nebudou kupovat značky na základě slibů, ale prokazatelné reálné hodnoty. Firmy musí svou autenticitu raději demonstrovat, než proklamovat. Zákazníci mají přístup k uživatelským recenzím a detailům produktu, jsou proto skeptičtější. Firmy, které v tomto prostředí vyhrají, budou skutečně ty, které porozuměly zákazníkovým potřebám. Už není dostatečné, aby byl produkt nebo služba inovativní, musí být především užitečné,“ říká v oficiálním vyjádření Wunderman.

Přečtěte si také: Aktuálně: 4 trendy ve světě pojišťovnictví

10. Změna úrokových sazeb v realitách

„Situace bude hodně podobná roku 2015. Změna nastane až se změnou úrokových sazeb u úvěrů, které se v tomto období berou. Z úrokových sazeb 1,8 % může být, a z mého pohledu bude, 3,5–4 %, a v tu chvíli se bude prodávat, protože se bude muset. Dnes se prodává a kupuje, protože můžeme. Klient se také stává informovanějším a konečně se z prodávajícího a makléře stávají partneři, ne soupeři,“ tvrdí Vlastimil Talanda z TALANDA Invest.

11. Cenový růst nemovitostí

„V roce 2016 očekávám rostoucí trend současné situace na realitním trhu, a to především v oblasti významu/nevýznamu role realitního makléře při prodeji nemovitosti. Osobně vzhledem k situaci na trhu očekávám spíše pozvolný růst nemovitostí, který začal již na podzim roku 2015 výraznou převahou poptávky nad nabídkou. Navíc nemovitosti jsou stále jednou z nejstabilnějších investicí na trhu, takže jejich růstový potenciál v příštím roce i vzhledem k lokální a celosvětové ekonomické situaci považuji za reálný. Největší potenciál cenového růstu vidím v pozemcích (zejména ornou půdu) a malometrážních bytech krajských měst,“ říká Viktor Ornst z iRealitka.cz.

12. Propojení obchodu a marketingu

I s rostoucí oblibou sociálních sítí, které obchodníci využívají k obchodu, mizí pomalu i pevně daná hranice mezi obchodem a marketingem. Je potřeba, aby začaly společně spolupracovat a sdílet procesy a struktury, jelikož míří k tomu samému cíli. To potvrzuje i Radim Krejčí z Roklen Fin: „Klíčem k obchodním úspěchům bude marketing, očekávám růst marketingových výdajů firem. Růst spotřebitelských výdajů nahrává možnosti uvádět na trh nové produkty a služby, které někdo bude muset prodat zákazníkovi.“

Přečtěte si také: ANKETA: Jak bude vypadat práce obchodníka za 10 let?

13. Na trhu se udrží jen ti nejlepší obchodníci

„Česká ekonomika roste, poptávka roste, oživení je patrné ve všech sektorech. Obchod se tak bude dělat snadněji, na druhou stranu bude velmi těžké najít dobrého obchodníka,“ tvrdí Radim Krejčí z Roklen Fin. To potvrzuje i Jan Čadek z Radio United: „Díra na trhu je především v dovednostech obchodníků, v jejich kvalitě, prodat se dá všechno. Obchodníkem nemůže být každý, ale dost lidí se jím stává z nouze ctnosti. Tím se toto důležité řemeslo degraduje. Pokud někdo na trhu neroste, nemá dostatečný tah na branku, nemá potřebný sales management a dostatek kvalitních lidí k prodeji produktů.“

14. Budoucnost médií je v onlinu a profilování se

„Poptávka po inzerci v tištěných médiích klesá a do budoucna klesat bude. Média na to reagují snižováním ceny, často na úkor kvality obsahu, neboť nejsou schopné reagovat a přizpůsobit se změnám trhu. V případě online reklamy jsou zde dva typy (cíle), buďto ‚brandová‘ záležitost – tzn. budování povědomí o značce (počet zobrazení), anebo v současné době více populární, výkonností typ reklamy – PPC. Některé firmy si začaly uvědomovat, že ne vždy je to pravé ořechové jít cestou kvantity (například weby typu Ihned, Seznam, apod.), ale naopak se jim vyplatí zaměřit na více profilované weby či magazíny, kde zasáhnou ty, které chtějí, s minimálním ‚odpadem,“ říká Veronika Hrůzková z Montyrich.

15. Reklama bude nejpotřebnější v oblasti životního stylu

„Vnímám, že především ve velkých českých městech začínají spotřebitelé klást větší důraz na kvalitu svého života a zdraví než dříve. Myslím si, že příští rok a následující roky bude velmi rychle růst trh se zdravou výživou, zdravými potravinami a různými druhy fyzických aktivit a souvisejících služeb a technických gadgetů. Zákazníci díky zvyšující se tržní síle budou čím dál tím více upřednostňovat kvalitu před cenou. A to jak v potravinách, tak i ve službách a produktech,“ říká Ondřej Prokop z reklamní agentury Fresh Services, s.r.o.

16. Obliba alkoholu znovu vzroste

„Trh dle našeho názoru mírně poroste v řádu jednotek procent. Souvisí to s ‚vrácením se do pozic před metanolovou aférou a také všeobecně s rostoucí ekonomikou v České republice. A také doufáme, že spotřebitelé stále budou mít na mysli bezpečnost a kvalitu kupovaných destilátů tzn. dají přednost legálnímu alkoholu před nelegálním,“ říká Jaroslav Burkart z Unie vývozců a dovozců lihovin.

Foto: static1.squarespace.com

© 2024 imper.cz