Primetime for Big Data 2023: Vybudujte centrální mozek vaší firmy

06. Listopad 2023

Jak vytvořit funkční „centrální mozek firmy“, který by každému oddělení zprostředkoval pokročilé datové analýzy a umožnil využít získané informace rychleji a přehledněji než dosud? S odpověďmi pomůže další ročník konference Primetime for Big Data z produkce Blue Events, který proběhne v 23. listopadu Národní technické knihovně v Praze.

To, že se firmy snaží zvýšit kvalitu a redukovat náklady na administrativu pomocí digitalizace, robotizace a AI, již není nic nového. S příchodem jazykových modelů získalo toto věčné úsilí významný impuls vpřed. Co dříve trvalo roky, dá se nyní provést ve stejné kvalitě za pár týdnů a za zlomek dřívějších nákladů. Petr Paščenko ze společnosti Profinit se ve svém úvodním příspěvku zamyslí nad možnostmi, ale i riziky automatizace agend, a podělí se o zkušenosti z konkrétních automatizačních projektů realizovaných v letošním roce.

Úspěšný business postavený na datech a umělé inteligenci je snem mnoha manažerů. Sny se ovšem rády mění v noční můry, když do hry vstoupí vysoké náklady, extrémně náročná správa a reálná využitelnost dostupných dat. Příspěvek Milana Marťáka ze společnosti CEOS Data na praktických příkladech ukáže, jaká je skutečná cena za datově řízený business a jaké jsou aktuální světové
i tuzemské trendy.

Žijeme v době, kdy není důležité množství dat, ale jejich přesnost, čas a forma, ve které je dostaneme. Podíváte se očima obchodního ředitele na využití dat v rámci budování a řízení obchodního týmu, kde správná analýza tržního potenciálu je základním stavebním kamenem úspěchu. Ondřej Synek z firmy Imper CZ poradí, jak vychovat datově řízeného a motivovaného obchodníka, jaké nástroje by měl mít k dispozici a jak maximalizovat jeho efektivitu dobrým zadáním na základě přesných informací a nikoliv na bázi pocitu.

Data jako produkt

Martin GernešKomerční banky představí data z perspektivy produktu. Lze s nimi takto zacházet? A proč je důležitá demokratizace dat? Kombinace vývoje aplikací a datových a analytických trendů
v moderních architekturách přinesla Komerční bance větší rychlost, agilitu i kvalitu dat. Na konferenci se podělí o téměř dva roky zkušeností s Data mesh.

Může být zákaznická identita zásadní při řízení ziskovosti marketingu v různých odvětvích? Pavel Bulowski, spoluzakladatel firmy Meiro, ve své působivé případové studii s implementací CDP ukáže, jak mohou efektivní strategie zákaznické identity zvýšit příjmy i obchodní výkonnost a snížit náklady na akvizici zákazníků.

Nepodceňujte sílu otevřených dat

Otevřená data, tj. zdroje, které jsou dostupné zdarma, bez velkých omezení a okamžitě, se dají vnímat i jako jeden z charakteristických rysů doby. Jako projev éry sdílené ekonomiky, důrazu na užívání namísto vlastnění a růstu objemu dat všeho druhu. Současně probíhá velký přesun lidské každodennosti (zábavy, komunikace, nákupů…) do on-line světa. Zvlášť markantní je to u mladších generací, jejichž potenciál celá řada značek (v teorii) zdůrazňuje. Přitom se nezdá, že by otevřená data masově pronikala do měření trhu či marketingových strategií. Prezentace Zdeňka Skály z výzkumné agentury Skála a Šulc se proto pokusí ve zkratce předvést možnosti otevřených dat pro sledování klíčových indikátorů značek a vyzvat k jejich širšímu užívání. Příkladem bude on-line prostředí a (vzhledem k dlouholeté profesní orientaci autora) značky z potravinářského trhu.

U potravin se zdrží i následující příspěvek. Aplikace Kalorické Tabulky je dlouhodobě nejpoužívanější mobilní aplikací v oblasti zdraví a fitness na českém a slovenském trhu s více než 1 milionem aktivních uživatelů. Ti detailně zaznamenávají svou denní konzumaci potravin a vytvářejí tak unikátní databázi s více než 100 miliony vyhodnocených konzumací za rok. Výkonný ředitel Dine4Fit Tomáš Pětivoký se ve své prezentaci bude věnovat novému datovému nástroji Dinelytics, který zpracovává veškerá data o konzumacích těchto potravin do jedinečných analýz. Nástroj je koncipován pro manažery potravinářských firem a bude jim poskytovat nový a zásadní pohled na trh s potravinami. Ukážeme vám mimo jiné, jaký potenciál se ukrývá v analýze dat o adopci potravin a v čem jsou důležitá pro marketingová a strategická rozhodnutí těchto firem.

Tepy, kroky, váha, čas – to, a ještě mnoho dalšího sbírají v dnešní době rozmanitá sportovní zařízení. S každým okamžikem, aktivitou a uživatelem. Vznikají tak opravdu velká data. Aby však byla přínosná, je třeba je analyzovat. Kryštof Kadlec ze Sophia Solutions do takových dat pomůže nahlédnout pomocí jednoduché analýzy a poukáže na zajímavé souvislosti a potenciál, které v datech tkví pro využití ve zdravotnictví.

Samostatnou kategorií je pak péče o duševní zdraví. To se stává výzvou současné medicíny číslo jedna. Pokud se podíváme specificky na Českou republiku a na lidi pracující s počítačem, ve vysokém riziku se nachází 7,5 % populace (lidé na velmi vysoké úrovni úzkostně – depresivního prožívání a velmi vysoké úrovni stresu). A 49 % je v pomyslném středu, tedy na pomyslné hranici mezi zvládnutelným žitím a závažnými duševními problémy. Příspěvek Martina BořilaMilkyWay be well (spin off společnosti Lékařské fakulty Masarykovy univerzity) prozradí, jak nejnovější technologie spolu s nejnovějším vědeckým poznáním a klinickou praxí mohou pomoci lidem v organizacích se na tuto hranici nikdy nedostat a snížit tak riziko rozvoje závažných stavů.

AI v datové éře

V éře, kdy datové toky přesahují naše nejdivočejší představy, je AI klíčem k odhalení skrytých vzorců, hodnot a možností. V závěrečné panelové diskuzi vás odborníci z oblasti datové analytiky a umělé inteligence vezmou do světa nejaktuálnějších trendů, aplikací a výzev v práci s daty. Během debaty s Antonínem Kučerou (Livesport), Karlem Mackem (Employability.life), Jiřím Maňasem (P3 Logistic Parks) a Matúšem Pavliščákem (Productboard) se dozvíte, jak úspěšně implementovat AI do svých datových strategií. Uslyšíte příběhy z první ruky o úspěších, neúspěších a lekcích získaných z reálných projektů. Budete mít příležitost pochopit, jak AI mění pravidla hry v oblasti dat a jak se můžete přizpůsobit těmto rychlým změnám.

Konference Primetime for Big Data z produkce společnosti Blue Events je určena všem, kdo se zajímají o využití dat pro efektivní a kontextové řízení, strategické i operativní rozhodování. Je zacílena na všechny, kteří pracují s daty:  marketingoví, obchodní i finanční ředitelé a manažeři, a to napříč odvětvími. Protože vyznat se v datech je jen první krok k zisku nějaké hodnoty, k lepšímu poznání jevů a situací, a tím i k jejich lepšímu řízení.

© 2024 imper.cz