4 kroky ke skvělé poradě

13. Červenec 2015

Usínají vám na meetingu posluchači nebo máte pocit, že výsledky klesají? Jak zařídit, aby pracovní porada nebyla jen ztrátou času a nudnou povinností pro všechny zaměstnance, ale aby pomáhala všem zúčastněným růst, a dokonce je i bavila? Máme 4 kroky, jak na to!

porady

 1. Určete cíl porady

V okamžiku, kdy se všichni sejdete a mluvíte „o všem a o ničem“, je jasné, že z takové porady nikdo neodejde s pocitem produktivně stráveného času. Před každou poradou tedy určete cíl, ke kterému chcete dojít, a naplánujte i průběh, jak se k němu dostanete. Potřebujete nové nápady na reklamu? Nebo návrhy na zlepšení komunikace se zákazníky? Řekněte to všem předem. To od vás i od ostatních vyžaduje přípravu, která sice zabere nějaký čas, ale v konečném výsledku se vám to vrátí.

2. Vymezte si na poradu určitý čas

Čas jsou peníze. Nikdo z vás nechce přijít ani o čas, natož o peníze. Porada musí mít tedy spád. Abyste jej dosáhli, musíte si poradu časově vymezit – určit si přesně začátek a konec. Pokud si necháte neurčitý čas („porada bude trvat kolem hodiny či dvou“), hrozí, že se čas bude vléct, zbytečně dlouho budete rozebírat některé záležitosti a k jiným se ani nedostanete. Přesně tohle jsou porady, při nichž vám budou zaměstnanci usínat. Nedejte nepozornosti šanci – máte omezený čas, potřebujete vyřešit spoustu témat, tak do toho, držte poradu pevně ve svých rukou!

hledáme obchodníka

Během porady také moderujte, zda zúčastnění skutečně mluví k věci. „Když se dostaneme k tématu, které se přímo netýká agendy, ale stojí za rozvinutí, většinou zúčastněné odkážu k tomu, ať jej jednotlivá oddělení proberou separátně po poradě nebo v jiném termínu,“ prozrazuje obchodní manažer v oboru financí.

3. Mluvte o úspěchu

Znáte lepší naladění na úspěšnou poradu, než pár zmínek o úspěchu? Dejte hned na začátku každému prostor, aby řekl, co se mu za poslední týden povedlo. Nejenže se všichni naladíte na stejnou vlnu, ale zároveň se vzájemně více poznáte. A vy budete působit jako člověk, který se o své zaměstnance skutečně zajímá. Následné řešení toho, co firmu bolí, už proběhne na úplně jiné vlně.

4. Nezapomeňte na zpětnou vazbu

Dejte zaměstnancům pocit bezpečí tím, že jim dáte prostor vyjádřit, s jakými pracovními záležitostmi měli nebo mají v poslední době problémy. Nejenže tím více poznáte své zaměstnance, ale především je zbavíte strachu mluvit o problémech. Navíc můžete zjistit, že více lidí se potýká se stejnými problémy, tak můžete rovnou, nebo na příští poradě udělat brainstorming, jak z toho ven!

Co se osvědčilo vám?

Foto: deepings.co.uk

hledáme obchodníka

© 2024 imper.cz