Škola obchodu: Specializované obchodní pozice (broker, makléř a obchodník v MLM)

15. Září 2015

Už jsme si udělali pořádek v základních obchodních pozicích a také je rozdělili do segmentů. Dnes si tedy představíme ty specializované. V mnohém je lze považovat za nejnáročnější na zkušenosti, komunikaci a aktivitu, na druhou stranou nemají nejlepší renomé a často se do nich hrnou i nezkušení lidé, kteří často nevědí, která bije, a kazí jméno celému oboru. Které profese to jsou a bez čeho se zde neobejdete?

pozice

Obchodní specialista

Nejprve obecný náhled. Specialista je zaměřený na vymezenou oblast sales, které plně rozumí a orientuje se v ní. Ve své práci je efektivnější, protože má často vzdělání ve svém oboru, mnoho zkušeností a sleduje aktuální dění. Na klienta působí specialista mnohem lépe, protože se s ním může bavit věcně a očekává se, že rozumí všem maličkostem v oboru. Proniká proto až k jádru pudla a díky tomu je pro specialistu těžší přecházet mezi obory.

Obchodník v MLM

Obchodní pozice v multilevel marketingu (nebo nyní moderněji network marketingu, jak si tito obchodníci říkají) je ze své podstaty nejbližší klasickému podnikání. Příjem obchodníka tvoří pouze provize z prodeje produktu, záchrannou síť v podobě fixu nemá. Na druhou stranu má stejnou svobodu jako každý podnikatel, sám si určí pracovní dobu, může tvořit vlastní tým obchodníků (firmu) a jeho úspěch záleží pouze na jeho vlastní aktivitě.

Má přitom tu výhodu, že nemusí vymýšlet vlastní byznys, produkty a služby, stačí jen využít ty, které jsou v MLM dostupné. Nevýhodou je, že pokud chce postoupit v hierarchii MLM, musí časem postavit vlastní tým a stát se manažerem (což ne každý zvládá, ruku na srdce!), též se musí starat o své účetnictví a daně (alespoň dokud si nevydělá na účetní).

Burzovní broker (makléř, zprostředkovatel)

Pracovní náplní burzovního brokera je „trading“ – nákup a prodej akcií, komodit apod. na burze. Může být licencovaným zástupcem brokerského domu (ten je právnickou osobou, která se v ČR nazývá „obchodník s cennými papíry“), nebo „burzovní makléř,“ který pracuje sám pro sebe nebo pro klienta, který na burze obchodovat nemůže. V prvním případě je třeba povolení ČNB, ve druhém složení zkoušky z odborné způsobilosti. Burzovní makléř vydělává na komisích z každé akcie, se kterou obchoduje. Jde o malé částky, ale když si uvědomíme, že akcie se prodávají i po tisících, máme na stole celkem lukrativní job. 

Pojišťovací broker (makléř, zprostředkovatel)

Stejně jako burzovní makléř musí mít broker u ČNB registraci a složenou odbornou zkoušku způsobilosti. Jeho prací by měla být komplexní péče o klienta od A do Z. Je nestranný a pracuje na základě plné moci, proto je zodpovědný za své jednání a měl by být řádně pojištěn. Zná produkty více pojišťoven a jejich nabídky srovnává na základě požadavků klienta, kterého zastupuje. Pomáhá též s kontrolou plateb, obnovami pojistných smluv, a co je podstatné, řeší i likvidace pojistných událostí. „Pojišťovací makléř může nabízet investiční produkty, pokud je zároveň investičním zprostředkovatelem a má k tomu oprávnění. Klienti tyto termíny často nerozlišují, makléře berou jako osobu, která se o ně kompletně postará,“ ujasňuje Jiří Heller z Renta Invest Solution.

Pojišťovací agent

Může a nemusí pracovat pod makléřem, jde o nižší pozici. Sjednává občanské produkty jako povinné ručení a pojištění domácnosti. Na rozdíl od makléře nezajišťuje komplexní péči ve všech ohledech, nejedná na základě plné moci. Produkty sjednává u jedné i více pojišťoven na základě smlouvy, má přehled o nabídce produktů konkurence. Za svou činnost odpovídá sám nebo pojišťovna, jejímž jménem jedná. „Horší to má výhradní pojišťovací agent, to je pracovník na přepážce pojišťovny, který nabízí pouze produkty a služby své pojišťovny, na druhou stranu za škody způsobené při výkonu činnosti odpovídá příslušná pojišťovna,“ říká Jiří Heller.

Investiční/finanční poradce

Ve většině případů je poradce zároveň zprostředkovatel. Radí a nabízí produkty v oblasti investic a bankovnictví, např. hypotéky, podílové a dluhopisové fondy. V případě finančního poradce jde o úvěry, spoření, pojištění a zajištění. S náležitými zkouškami u ČNB může obě činnosti vykonávat jeden poradce. Na rozdíl od makléře neposkytuje klientům vždy komplexní péči a nemá od klienta plnou moc. Nejčastěji se s ním setkáte v multilevel marketingu. Může být placen za poradenství i z provizí.

Operátor call centra

Tak tohle je z určitého úhlu pohledu nejtěžší obchodní pozice ze všech vyjmenovaných, protože veškerý obchod probíhá skrze telefon a chybí fyzický kontakt (pro někoho je to výhoda). Operátoři se musí potýkat s přetlakem v oblasti obchodu přes telefon a překonat počáteční odmítavou reakci klienta. Příjem operátora závisí na denním počtu splněných telefonátů nebo počtu odvolaných minut a samozřejmě splnění obchodních cílů. Z úspěšných operátorů se stávají vedoucí call center. Jelikož jde v očích veřejnosti o neoblíbenou práci, jsou úspěšní operátoři velmi ceněni a mohou dosáhnout na vysoké obchodní pozice i mimo obor telesales.

„Pozic operátorů je celá řada, na sluchátku se dá dělat zákaznický servis, asistenční služba, nejrůznější průzkumy anebo také obchod. Mnoho firem v dnešní době volí aktivní telemarketing jako prodejní kanál. Práce operátora je velmi náročná, komunikovat s mnohdy i 70 různými klienty, zažívat i odmítnutí a často nevybíravou reakci není pro každého. Ale zároveň je to práce, kde se člověk zdokonalí v komunikačních dovednostech a naučí se velmi dobře pracovat s emocemi a stresem,“ uzavírá Marta Tomíčková z informační linky 1188.

Foto: sooniwill.be

 

© 2022 imper.cz