Jak se zbavit strachu a čeho se vyvarovat?

01. Duben 2019

Strach můžeme mít z mnoha věcí. Strach z telefonování a z navolávání obchodních schůzek může mít v případě obchodních zástupců fatální důsledky. Raritou není ale ani strach z mluvení na veřejnosti, z neúspěchu nebo létání a výšek. Jak se zbavit strachu a na co se soustředit?

Jak se zbavit strachu?

Domluvte si konzultaci

Strach z navolávání obchodních schůzek

Mít strach z telefonování může být nepříjemnou překážkou v mnoha situacích. Pokud váš business navíc stojí na komunikačních dovednostech, počítejte s dvojnásobným problémem. Dáte nám nejspíše za pravdu, že strach z navolávání obchodních schůzek při práci obchodního zástupce lze považovat za důležitou překážku, na které je potřeba zapracovat.

Váš stávající strach můžete přitom ještě více prohloubit a cítit se s vytočením každého dalšího telefonního čísla více deprimovaně, pokud budete své výsledky sledovat nesprávně. Jak můžete váš stávající strach z telefonování ještě prohloubit? Čemu se vyhýbat a jak najít naopak způsob, který vás motivuje?

Sledujte správné ukazatele

Obchodní zástupci sledují výkonnostní ukazatele a většinou se řídí počtem domluvených schůzek. Pokud máte ale strach z navolávání obchodních schůzek, raději se soustřeďte na něco jiného.

Stanovte si určitý počet telefonních čísel, které musíte vytočit. A ty také vytočte! Najděte si klidné místo a na hovory buďte připraveni. Následně se držte jen cíle telefonátu, prezentovat výhody služby či produktu můžete až později.

Klepete si na čelo a nechápete naši radu? Pokud je váš výkonnostní ukazatel odvíjející se od počtu domluvených schůzek nízký, bude se odrážet do vašeho strachu. Strach z telefonování budete tímto chováním a každou zamítavou odpovědí týkající se prosby o schůzku spíše podporovat.

hledáme obchodníka

Čeho se vyvarovat

Co dalšího může být důsledkem toho, že počet domluvených schůzek zpočátku neodpovídá vašim stanoveným cílům? Věřte, že osoba na druhé straně telefonu vycítí vaše kritické a negativní sebehodnocení. To povede s velkou pravděpodobností k tomu, že rozhovor opět skončí slovy: “Ne, děkuji, o schůzku nemám zájem.” Pokuste se najít odpověď na otázku, jak se uklidnit a nenechte se vyvést z míry.

Pokud se budete soustředit pouze na počet uskutečněných telefonátů, budete s výsledkem spokojeni. Vedlejším, druhotným, ukazatelem, který vás potěší, bude rostoucí počet domluvených schůzek. Věříme, že se dokážete i díky této radě se svým strachem z navolávání obchodních schůzek vyrovnat. S výsledkem budete následně spokojeni nejen vy, ale i váš nadřízený.

Co to je glossofobie

Mnozí se se strachem z mluvení na veřejnosti setkají už na základní škole. Tomuto strachu se odborně říká glossofobie. Ne každý bohužel od narození oplývá charismatem, tedy zvláštním darem či rysem osobní přitažlivosti a kouzla. Jak na strach z mluvení na veřejnosti vyzrát?

Pokud budete mluvit před publikem, nemusíte si je nutně představovat nahé. Stačí, když si budete vědomi toho, že mluvíte o daném tématu nejspíš proto, že máte co říci. Přišli jste se podělit o vaše obchodní úspěchy? Nechte vaše znalosti a zkušenosti mluvit za sebe. Ať už chcete lidi poučit, inspirovat či pobavit.

Jak se zbavit strachu z mluvení na veřejnosti

Strachu či nervozity se zbavíte částečně i tím, že si před samotným představením potřeste s pár lidmi rukou. Tím si uvědomíte, že lidé sedící v publiku jsou také jenom lidé. Jestliže s vaším prvním mluvením na veřejnosti nebudete spokojení, nenechte se zastrašit. Opakování je matka moudrosti. Představte si, co nejhoršího se může stát. Je to opravdu tak strašné?

Opakovaným vystupováním před lidmi navíc dosáhnete toho, že už sami sebe a svůj strach z mluvení na veřejnosti nebudete vnímat a budete se těšit na to, až se o své zážitky, úspěchy a zkušenosti zase podělíte s publikem. Každé publikum je trochu jiné a vaše dobře připravené vystupování a prezentované informace by tak neměly být vždy totožné.

Neodmyslitelnou součástí práce obchodního zástupce jsou i prezentace nabízených služeb či produktů. Strach z prezentace překonejte stejným způsobem. Můžeme vám přitom zaručit, že ve stádiu, kdy vás vystupování baví a o své zážitky, úspěchy a zkušenosti se s publikem chcete podělit, zaznamenáte mnohem větší úspěchy.

Strach a deprese

Opravdovým problém, nehledě na druh profese, je strach z lidí. Porucha je oficiálně známá pod mnoha názvy: sociální fobie, sociální strach, sociální úzkost nebo také sociálně-úzkostná porucha. Strach a deprese jdou ruku v ruce s touto poruchou zařazenou do Diagnostického a statistického manuálu mentálních poruch Americké psychiatrické společnosti a do Mezinárodní klasifikace nemocí.

Tělesné a emocionální problémy způsobuje strach z komunikace a jakýkoliv styk s lidmi, od telefonování, až po psaní a jezení na veřejnosti. I přesto, že si lidé s fobií uvědomují iracionalitu jejich chování, důsledkem je nemožnost běžného vystupování na veřejnosti a také nízké sebevědomí. Izolace a stres jsou jen “přirozeným” pokračováním jejich počínání.

Jak se zbavit strachu z komunikace

Jak se něčemu takovému bránit? Množství nemocných se domnívá, že strach z lidí nelze odstranit. Toto smýšlení je chybné. V případě diagnostikování sociální fobie je nejlepším řešením psychoterapie, v těžších případech dokonce psychofarmaka či kombinace obou zmíněných léčebných postupů. Obecně je sociálně-úzkostná porucha dobře léčitelná.

Všudypřítomný strach z neúspěchu

Strach je normální pocit, se kterým se během života setká snad každý. Příliš mnoho ale škodí a strach z neúspěchu nás může připravit o krásné okamžiky, životní šance a nezapomenutelné úspěchy.

Máte pocit, že vaše jednání bude provázet neúspěch? Dobře se připravte a sepište si krizový scénář. Opět si položte otázku, co nejhoršího se může stát. Strach je přirozený, ale lze s ním bojovat. Vydat se nesnadnými cestami za sny a pracovat na vašem sebevědomí může znamenat životní výhru. A pamatujte!

“I pád na držku je pohyb dopředu!”

© 2024 imper.cz