TEST Meebio s.r.o.

0 Nabídek

+IT

Před samotnou tvorbou webových stránek s vámi Meebio probere jejich cíl a vaše požadavky na ně. Pak navrhne prvky, které na vašem webu budou, a pomocí drátěných modelů vytvoří funkční prototyp hlavních sekcí a krizových prvků – formulářů nebo dalších sekcí, které si žádají interakci uživatele. Ve chvíli, kdy wireframe vyhovuje vašim představám, začnou na jeho základě připravovat grafický návrh.

© 2021 Business Animals s.r.o.