Způsob, jakým komunikujete, zásadně ovlivňuje vaše prodejní výsledky. Většina obchodníků dělá tu chybu, že vysvětluje přínosy produktu a jeho hodnotu pro zákazníka způsobem, který jim intuitivně dává největší smysl… tedy způsobem, který by oni sami preferovali, kdyby byli v pozici zákazníka.

Všem nám je jasné, že vztahy stojí na důvěře. Ty obchodní nejsou výjimkou. Důvěra se rodí postupně a to, co je pro její vznik podstatné je SOULAD. Vzájemný pocit, že si rozumíme a chápeme se. Nejsnáze se k souladu a tedy k důvěře dostanete, když budete lidem naslouchat. Zdůrazňuji NASLOUCHAT, protože naslouchání a poslouchání není totéž. Mezi posloucháním a nasloucháním je sakra velký rozdíl.

© 2020 Business Animals s.r.o.