Přímý prodej je v Česku na vzestupu, věnuje se mu více než čtvrt milionu lidí

07. Září 2015

Podle výzkumu Evropské asociace přímého prodeje SELDIA za rok 2014 se počet lidí věnujících se osobnímu prodeji oproti loňskému roku v ČR zvýšil o 30 tisíc. Svůj byznys si tak u nás buduje už 276 tisíc lidí. Vedle zvyšujícího se počtu prodejců výzkum zaznamenal i zvýšení tržeb firem, a to o 2 procenta na 6,4 miliardy Kč. Zajímalo nás proto, jestli tento trend vnímají i v námi oslovených firmách a jaký vývoj v oblasti přímého prodeje předpovídají. Na názor jsme se zeptali i v Asociaci osobního prodeje a HK ČR.

primyprodej

Rostou tržby i zájem dělat přímý prodej

Rostoucí počet prodejců potvrzuje za firmu Amway její manažer vnějších vztahů Filip Moravec, stejně jako Petra Horáčková, ředitelka marketingového oddělení společnosti Zepter. Čím si tento vzrůstající trend vysvětlit? „Je to mimo jiné dáno přitažlivostí modelu osobního prodeje, konkurencí na trhu práce a možností uplatnění absolventů škol. Přímý prodej se tak pro mnohé stává zajímavou podnikatelskou příležitostí,“ přichází s vysvětlením Ildiko Dikošová, předsedkyně Asociace osobního prodeje.

Vyzkoušejte leady

Konkrétně ve společnosti Zepter vidí nárůst zájmu o práci prodejce i jako důsledek jejich zvýšené náborové aktivity. „V posledních měsících jsme posílili recruitment nových konzultantů. Nyní se totiž zaměřujeme na nové prodejní segmenty a pro ty potřebujeme nové specialisty, například pro prodej zdravotnických přístrojů,“ říká Petra Horáčková. Naopak u Amway je podle slov Filipa Moravce jejich snaha získat nové obchodní partnery spíše trvalá a v tomto ohledu svoji aktivitu v poslední době neposilovali.

Rostoucí tržby firem zase Ivana Pečinková, ředitelka odboru vnější komunikace Hospodářské komory ČR, připisuje celkovému zlepšení české ekonomiky:  „Růst obratu přímého prodeje jako jednoho ze způsobů realizace zboží a služeb je dílčím indikátorem vývoje konečné spotřeby, a tedy i růstu domácí ekonomiky jako celku. V posledních měsících se v ČR obrat maloobchodu a tím i obrat z přímých prodejů roste.“

Změnilo se vnímání zákazníků? Trend ukazuje, že ano

Vzhledem k rostoucím tržbám i počtu přímých prodejců se zdá, že zákazníci na tento typ prodeje slyší stále více. Jak se k nim dnes obchodníkům dostává? Změnilo se nějak vnímání lidí oproti minulým rokům? „Ano, je to jiné, než tomu bylo před 3 či 5 lety. Je to zcela přirozený vývoj. Dnes používáme osvědčené způsoby oslovování zákazníků, jako jsou například doporučení od stávajících zákazníků nebo z různých eventů v kombinaci s novými způsoby získávání kontaktů přes FB a internetové kampaně,“ uvádí Petra Horáčková z Zepteru.

Asociace osobního prodeje připouští, že přímý prodej není mezi laickou ani odbornou veřejností stále vnímán jednoznačně. „Tuto situaci zhoršují i nekalé obchodní praktiky, které se v minulosti objevily. Zpřísnění legislativy však způsobilo, že spousta neseriózních firem opustila trh, protože nebyla schopna čelit vyšším nárokům spotřebitelů a dodržovat přísnější pravidla,“ říká Ildiko Dikošová.

Budoucnost patří – jak jinak – internetu

A jakým směrem se osobní prodej v budoucnu vydá? „Posuneme se více k získávání a kontaktování zákazníků přes internet a ten se pro nás stane důležitějším kanálem pro prodej a získávání kontaktů. Je možné, že se změní způsob práce obchodníka, který se bude například zaměřovat více na prodej samotný, ale bude od firmy dostávat komfortnější servis například formou sjednávání schůzek. Tento mechanismus v mnoha firmách již dobře funguje a u nás ho také testujeme,“ naznačuje trendy Petra Horáčková.

Stále větší zapojení internetu do prodejního procesu předpovídá i Filip Moravec: „Sledujeme, že i přímý prodej se přesouvá stále více do virtuálního světa internetu a téměř jistě bude tento trend pokračovat. Osobní prodejce dnes rozhodně nechodí od domu k domu s nabídkou výrobků, ale stává se stále častěji spíše poradcem a odborníkem v dané produktové oblasti. Nic to však nemění na tom, že je nutné, aby měl motivaci, obchodní dovednosti a dodržoval jistý etický kodex.“

Ildiko Dikošová na závěr naznačuje, proč se bude osobnímu prodeji dařit i nadále: „Výhodou tohoto způsobu prodeje je skutečnost, že prodejce může v čase a místě, které zákazníkovi vyhovuje, nabídnout možnost zboží si osobně vyzkoušet, ověřit si jeho kvality a podrobně jej seznámit se způsobem jeho použití. Každý prodejce dodržující předpisy a zákony bude mít vždy stálé a loajální zákazníky, kteří své dobré zkušenosti budou předávat dál.“

Jak to vidíte vy? Souhlasíte s důvody, proč se bude přímému prodeji u nás nadále dařit a jeho podíl bude na českém trhu vzrůstat? Jsou nějaké faktory, které jsme neznímili? A jak to vidíte vy z oboru, kteří nás čtete a osobní prodej děláte? 

Foto: blog.coverall.com

© 2024 imper.cz