Nábor obchodníků v 21. století? Průměrnost a naučené kecy nestačí!

18. Říjen 2018

Znáte to, někdo vás pozve na přednášku společnosti, a ta nabízí neuvěřitelnou příležitost,  kterou vy přeci nemůžete  propásnout!  Je to vaše životní šance! Člověk, který vás pozval, si pak dá s vámi schůzku a chce, abyste tu společnost  obchodně zastupovali. Teď otázka – půjdete? Ihned necháte všeho, svých plánů a cílů, a toho, co jste několik let budovali a ihned využijete tuhle super nabídku? Takhle to bohužel NEFUNGUJE. Kvalitního člověka nelze získat napoprvé, kvalitního člověka lákáte řadu let.

Čím kvalitního člověka získáte? 

Vztahem – má k vám blízko a souzní s vašimi hodnotami. Sedíte si lidsky a budujete vztah dlouhodobě.

hledáme obchodníka

Příkladem – pozoruje vás a vidí změnu – růst. Časem ji chce také.

Může se od vás učit – za mě je to nejklíčovější. Lidé jdou za lidmi. Pokud mě náboruje nějaký manažer, ředitel nebo obchodník, vždy se podívám na jeho výsledky, mindset, dovednosti, silné a slabé stránky a v čem by mě mohl posunout. Pokud nemá v čem, může jít do mého týmu a učit ho budu já 🙂

Jste osobnost – nejenom v pracovním měřítku, ale máte život v pořádku. Co to znamená? Že odbouráváte závislosti a jdete příkladem. Že například nevážíte 100 kg a nekouříte jednu cigaretu za druhou. Proč? Protože to osobnosti nedělají. Schopný člověk není závislý. Kdo by s takovým člověkem chtěl spolupracovat a za co by si ho měl vážit? Jenom za aktivitu v práci? To je žalostně málo…

Jste v integritě – to, co říkáte, i činíte. Jakákoliv slova z vašich úst vyjdou, se musí stát realitou. Lidé jsou už znechuceni super-vizemi, které  se v praxi nezhmotní ani z 10 %. Lidé jsou hákliví na sliby, které se neplní. Vždycky se časem ztrácí to nejdůležitější – a to je DŮVĚRA. Totiž… vizionářů už tady bylo…

Máte výsledky – a jsou vidět. Nemáte je jenom na puse a ve vizích a nejsou jen v jednom oboru, ale ideálně i jinde.

hledáme obchodníka

Co dělat pro to, aby se mnou lidé chtěli spolupracovat?

  • Sportovat a mít lifestyle balance. Co to je? Být v rovnováze, intenzivně pracovat ale i odpočívat. Jíst s rozumem. Ne proto, abychom ukojili své emoce, ale abychom tělu dali výživu.
  • Vzdělávat se – příroda to demonstruje jasně – buď něco roste nebo hyne. Pokud zakrníte a nerozvíjíte se kontinuálně v čase, pak nezaujmete ty, kteří to pravidelně dělají. Oni vás „předběhnou“. Budete muset náborovat ve starších ročnících, které mají pomalejší pracovní tempo a nerozvíjí se. Na dynamické a růstové lidi rovnou zapomeňte.
  • Sledovat trendy – bude zde váš obor i za 5-10 let? Je připraven na jakoukoliv ekonomickou situaci? Má vůbec růstový potenciál, nebo už je přerozdělen a klientela se „přetahuje“? Co nástup průmyslu 4.0? Jak vás to ovlivní?
  • Přemýšlet – vůbec asi nejtěžší disciplína pro většinu společnosti :-). Umět vystrčit hlavu z bubliny, v které žiji a dát si otázku: „Proč vůbec dělám to, co dělám?“ „Jaký to má smysl?“
  • Nelpět na metodikách z roku „1999“ – to, co fungovalo před půlrokem (například v online marketingu, v propagaci), dnes už nefunguje a zítra neplatí. Jestli jste v nějaké době byli špička a dělali jste práci nějakým způsobem, neznamená to, že to tak bude i za měsíc a už vůbec ne, že to tak bude za 5-10 let. Je důležité přijmout pomíjivost tohoto světa a umět flexibilně reagovat. Prostě jít s dobou.
  • Jste sami sebou – to je vaše největší konkurenční výhoda! Znáte se, znáte své silné stránky a svůj přínos pro ostatní. A máte jim co předat! Pokud se ještě neznáte, doporučuji socioniku (viz socion.cz), která je pro tuto práci stěžejní.
  • To, co řeknete, se i stane – díky tomu si budujete u lidí důvěru a oni vás vnímají jako spolehlivého člověka. Lidé chtějí leadery, kteří ukazují směr a sami tím směrem jdou.

Suma sumárum

Vést obchodní tým, jak vidíte, není procházka růžovým sadem. Zaujmout schopného člověka či dokonce obchodníka také ne. Nicméně pokud zvládnete vybudovat sebe, zvládnete i tým a postupně i firmu. Jak říkal Tomáš Baťa.

Lucie Cieslarová

Socion.cz – CEO, Golden Gate.cz – vedoucí obchodního týmu, www.luccie.cz,
Facebook, Instagram

  • Nejlepší rada: Zvedni zadek, mozek se přidá.
  • Co pro mě znamená obchod: Obchod je nejlepším zrcadlem nás samotných. Díky němu se máme možnost v co nejkratším čase nejvíce rozvinout.
  • Mise: Chci světu ukázat, že obchodníky lze vést individuálně s ohledem na jejich přirozené talenty.

© 2024 imper.cz