Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o.

0 Nabídek

+Gastro+Ostatní

Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o.
https://cz.coca-colahellenic.com/cz/Web firmy

Coca‑Cola HBC Česko a Slovensko je výrobce, prodejce a distributor značkových nealkoholických nápojů společnosti The Coca‑Cola Company a od roku 2018 také distributorem alkoholických nápojů skupiny Gruppo Campari a Edrington. Coca‑Cola nabízí své produkty více než 15 miliónům spotřebitelů a zároveň je vyváží do mnoha dalších zemí. Jejích cílem je přinášet osvěžení   spotřebitelům, být partnerem svým zákazníkům, přinášet zisk našim akcionářům a obohacovat život místních komunit. Provozují výrobní závod v Praze-Kyjích a řadu obchodních a distribučních center.

© 2024 imper.cz