5 nejhorších vlastností leadera, které ničí zaměstnance i celé týmy

23. Říjen 2018

Není pravidlem, že každý ve vedoucí pozici s týmem v zádech je opravdový leader. To vyžaduje zkušenosti, vhled do firemních procesů a praxi ve vedení lidí.  Vést lidi ale neznamená tepat je od rána do večera a udržovat v neustálém strachu, hlavní úloha leadera je nadchnout zaměstnance pro svoji vizi a nechat je nahlédnout do budoucnosti.

Opravdových leaderů  je stále velmi málo. Ještě chvíli bude trvat, než se z povědomí vedoucích pracovníků vytratí obraz vzorového zaměstnance, který sedí v kanceláři přesně od – do a nad kterým mají absolutní kontrolu. Možná, až se tito manažeři a ředitelé zbaví těchto pěti vlastností, posunou se do pozicí leaderů.

Vyzkoušejte leady

5 vlastností, kterých je třeba se zbavit

Mikromanager

Vlastnost, která zabraňuje nositeli důvěřovat svým zaměstnancům. Takový člověk je velice kritický, neustále hledá chyby a problémy, potřebuje být informován a mít absolutní přehled nad každým krokem svých podřízených v rámci projektu. Neumí delegovat, a když tak učiní, výstupy ještě doupraví, případně přepracuje. Tím, že svůj čas věnuje těmto aktivitám a dvojité práci, nemá čas pohlédnout na projekt jako celek a nepozná, jaké talenty může ve svém týmu využít, a ve které části projektu.

Přehnaně kritický

Možná už jste ho zažili. Takový nadřízený vám několikrát vrátí práci k přepracování, i když už poprvé byla v pořádku. Nedá vám pádné vysvětlení a místo, aby vás vedl a motivoval k výkonu, který bude k vaší společné spokojenosti, útočí na vás, kritizuje a vzbuzuje ve vás pocit, že nic neumíte.

Neorganizovaný

Šéf, který má potřebu svolávat porady a zabývat se na nich věcmi, jež nevedou ke zdárnému řešení nebo posunutí projektu. Nenastaví cíle ani cestu, jak jich dosáhnout a díky tomu má neinformovaný tým, ve kterém každý dělá, co uzná za nejlepší.

Všeználek

Určitě už jste ho potkali, všechno ví nejlépe, jeho názor je jedinečný a ani jasné analytické výstupy ho nedokážou přesvědčit k tomu, aby se zamyslel nad jinou strategií. Je pravda, že leader by si měl věřit a jít za svou vizí, ale pokud je evidentní, že jsou rozhodnutí chybná, jeho nadhled by mu měl umožnit zvolit jinou cestu. Všeználek má jen svou cestu a neexistuje ani nikdo, koho by bral jako partnera v diskusi.

Netrpělivý

Netrpělivý šéf okolo sebe šíří stres a strach. Chce mít vše hotové ihned, nerespektuje čas, dny volna ani to, že některé věci nejde uspěchat. Navíc nastavuje nesplnitelné deadliny pro odevzdání tasků. Díky tomu jeho tým chybuje, a také se často obměňuje. Málokdo totiž takový tlak vydrží.

Vyzkoušejte leady

Objevují se některé vlastnosti u vašeho nadřízeného, nebo u vás? Rychle se jich zbavte, ať nebrzdíte sami sebe nebo svůj tým…

………………………………..

Trochu statistiky:

Každý třetí zaměstnanec tvrdí, že z firmy odešel kvůli nespokojenosti s nadřízeným. Tomuto tvrzení odpovídá i další číslo – 82 % vedoucích pracovníků nemá talent ani zkušenosti na to, aby vedli tým lidí.

Jaké vlastnosti má mít opravdový leader?

Často se o nich v našem magazínu zmiňujeme, tak je vyjmenujeme jen v krátkosti:

  • je inspirativním vzorem
  • to, co říká, také žije
  • umí naslouchat a komunikovat
  • skládá tým podle talentů svých zaměstnanců
  • důvěřuje

© 2024 imper.cz