upvest.cz

Praha

1 nabídka

Upvest poskytuje mezaninové úvěry developerským společnostem za účelem realizace konkrétních projektů. Na těchto úvěrech umožňuje investorům participovat.

Mezaninový úvěr je podřízený bankovnímu úvěru z pohledu pořadí vypořádání závazků developerské společnosti, ale nadřazený výplatám do jejího vlastního kapitálu.

Po úspěšné realizaci projektu je nejdříve splacen dluh vůči bance, poté dluh vůči upvest a zbylé výnosy z projektu jsou k dispozici akcionářům developerské společnosti.