Ing. Pavel Hruška na TÉMA TÝDNE: „Situace v Evropě je zajímavým argumentem pro obchodníky s investičním zlatem“

05. Leden 2016

Porozumět penězům a fungování světové ekonomiky je jeden z hlavních důvodů, proč se obchodníci vrhají do oborů jako finance, kapitálové trhy, investice, zlato a jiné komodity. Ač se tento obor může zdát fascinující, je také hodně abstraktní a složitý na pochopení, což mnohé v začátcích odradí. Abyste se „hryzli“ a v oboru se vypracovali na úspěšného obchodníka s investičním zlatem, jako je Pavel Hruška ze Step Guarantee Group, chce to pořádnou dávku motivace. Proč ho tento obor nadchl, v čem je investiční zlato jiné od „normálního“ a co potřebujete k úspěchu?

hruskaup

Pavle, spoření do zlata nabízí celá řada společností. Jaké argumenty jako obchodník používáte, aby si lidé koupili zlato právě od vás?

Domluvte si konzultaci

Pro mě jako obchodníka je výhodou, že jsme naprosto odlišní od ostatních společností. My nenabízíme spoření na zlaté účty a nákup zlata až po dospoření. Kupujeme investiční zlato bezprostředně po sepsání smlouvy a klient od počátku zná identifikační číslo svého slitku. Ten je po celou dobu splácení deponován v bance. A tam také probíhá pravidelné ověřování stavu věci notářem. Kromě toho nás každý z klientů má právo kdykoliv požádat o vlastní fyzickou kontrolu svého slitku, která proběhne za účasti námi pověřené osoby.

Najděte si práci v obchodu

Co je podle vás pro práci obchodníka se zlatem nejdůležitější?

Pro obchodníka s komoditami, jakými jsou zlato, stříbro a platina, je velmi důležité pochopit podstatu a specifika komoditního trhu včetně všech úskalí, která ovlivňují cenu dané komodity. Zdatný prodejce komoditních produktů by tak měl být na jedné straně schopný profesionál se znalostí komoditního trhu a na druhé straně kreativní obchodník s empatií.

Zdatný prodejce komoditních produktů musí pochopit fungování trhu, ale také být kreativní 

To může u některých trvat roky. Jak dlouho se vy pohybujete v oboru? Vím o vás, že jste původně přišel z úplně jiného segmentu…

hledáme obchodníka

Ano, já po studiích na ČVUT v Praze pracoval přes 10 let v soukromých radiích na pozicích hudebních a programových ředitelů (RTL Praha, Zlatá Praha, Nová Alfa, Radio 1) a působil i jako mediální konzultant pro některá další radia. Před cca 15 lety jsem nastoupil do finanční skupiny, ve které působím dodnes.

Takže z rádia rovnou k investování do zlata?

Ne úplně, spíš šlo o organický vývoj. Na počátku jako působil jako obchodní ředitel Štěpánek Auto a po zhruba 3 letech jsem stál rovněž u zrodu společnosti Step Guarantee Group. Ta byla založena primárně jako investiční skupina, sekundárně pak působila jako produkční a reklamní agentura a v neposlední řadě provozovala i veterinární ordinaci. V současné době je Step Guarantee Group již ryze investiční společností se zaměřením na komoditní trhy.

Společenskou situaci v Evropě můžete využít jako argument

O zlatě se teď hovoří všelijak a vůbec je to obor, na který jsou spíš extrémní názory. Na jedné straně je „zlato je jistota“ na druhé „do zlata neinvestovat, jeho hodnota klesá“. S čím se jako obchodník setkáváte?

Víte, cena zlata je závislá na mnoha faktorech, mimo jiné i na tom, zda mají investoři možnost vydělávat peníze rychleji někde jinde. Investiční zlato, které prodáváme my, není komodita určená k rychlým spekulacím jako například akcie na akciových trzích. Tam můžou zdatní a draví obchodníci získat i desítky procent výnosů v řádu dnů. Nicméně to mimo perfektní orientace v prostředí vyžaduje i ochotu přijmout rizika, která nikdy nejsou zanedbatelná a pro obchodníka mohou znamenat naopak výraznou ztrátu, tak jak se to stalo nedávno na čínských trzích.

Zmínil jste jeden faktor, na kterém je odvislá cena zlata – jaké jsou další?

Dalšími nezanedbatelnými faktory, které mají podstatný vliv na cenu zlata, jsou politická, sociální a ekonomická stabilita či nestabilita ve společnosti, vývoj úrokových sazeb a tak dále a tak dále. To vše může ovlivňovat vývoj ceny zlata v krátkodobém či střednědobém horizontu. Nicméně z dlouhodobého pohledu je zlato po tisíciletí jednou z největších jistot.

Pokud se zamyslíme nad perspektivou našeho regionu, tak musíme dojít k závěru, že Evropa v poslední době rozhodně nekráčí směrem ke stabilitě a bezpečí. Což může být pro naše obchodníky pádný argument – radíme klientům investovat do zlata právě teď, kdy je možné využít krátkodobého poklesu ceny. S ohledem na výše uvedené nebude tento stav trvat dlouho.

Není zlato jako zlato. Mě baví, že prodáváme to investiční 

Pojďme si ještě víc přiblížit, co vlastně jako obchodník Step Guarantee Group děláte – co konkrétně je produktem, se kterým za klientem jdete?

Jsme pravděpodobně jedinou společností na trhu, která pracuje pouze a výhradně s fyzickým investičním zlatem a ne s virtuální realitou. Investiční zlato nakupujeme bezprostředně po uzavření smlouvy a díky sofistikovanému business plánu můžeme klientům zaručit i garantovaný výnos.

Jak můžete garantovat výnos, když je cena zlata proměnlivá a v posledních měsících spíše klesá?

Výnos by nebylo možné garantovat, pokud bychom se spoléhali jen na vývoj ceny zlata. Netvrdíme klientům, že musí bezpodmínečně vydělat na nárůstu ceny zlata, ale tvrdíme, že vydělají s námi – to je náš prodejní argument. Investice každého klienta pojišťujeme produktem, který na vývoji ceny zlata není závislý, a to třemi investičními programy propojené do celkového business plánu: 1) investice do reálného zlata, 2) spoření do reálného zlata, 3) investice do cenných papírů Step Guarantee Group. No a pokud cena zlata roste, tak pochopitelně rostou i výnosy.

Ty argumenty chápu. Zajímá mě, jak vy konkrétně uzavřete klienta – jak docílíte toho, aby důvěřoval právě zlatu?

Můžeme si samozřejmě klást otázku kam a do čeho investovat. Oproti jiným investičním možnostem je ale právě zlato po tisíciletí velmi žádanou koncentrovanou hodnotou. Zlato bylo a je v každé době (a to i v dobách nejistoty) bezpečnou pojistkou s možností velmi rychlé likvidity. Má vlastnosti platidla se skvělou směnitelností. Se vzrůstající nejistotou se jeho potenciál ubírá opačným směrem, než například nemovitosti, u kterých nestabilita v určitém regionu devalvuje jejich hodnotu. Zlato má v těchto dobách naopak potenciál růstu.

V obchodě se pohybujete víc než dvacet let. Co vám tohle řemeslo dalo do života?

Za léta strávená v obchodě jsem se naučil, že obchodníkem se člověk tak trochu rodí. Tak jako nikdy nenaučíte člověka bez hudebního sluchu čistě zpívat, tak podobně nenaučíte obchod někoho bez základního obchodního talentu. Existují různé metodické postupy, ale nikdy pro dobře udělaný obchod neexistuje zcela univerzální klíč. V obchodě se člověk neustále učí a vedle profesionality vždy vítězí obchodník s dalšími přidanými hodnotami, jakými jsou kreativita a individuální přístup. A to je asi to, co mne na obchodě baví nejvíce.

Baví vás sales, ekonomika a chcete proniknout do fungování peněz? Ozvěte se Pavlovi do týmu a rozšiřte řady Step Guarantee Group!

© 2024 imper.cz